Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия30 Hоември 2021 г.Представителство в България

ЕК приветства споразумението за по-силен Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение за укрепване на ролята на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Преразгледаният мандат на ECDC ще отреди на агенцията по-голяма роля в подпомагането на ЕС и неговите държави членки при предотвратяването и контрола на заплахите от заразни болести и за готовността на Европа за бъдещи предизвикателства в областта на здравеопазването.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, и комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду приветстваха споразумението и заявиха:

Днес се приближаваме с още една стъпка към по-силен Европейски здравен съюз. Съюз, който има на разположение всички необходими средства, за да продължи решително да се бори с COVID-19, и който да е подготвен за бъдещи здравни кризи. От началото на пандемията Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията има активна роля в общите ни усилия за справяне с тази безпрецедентна ситуация. Той предоставя навременни и ясни оценки на риска и карти за улесняването на безопасното свободно придвижване, спомага за проследяването на вирусната епидемията в ЕС и дава препоръки за мерки за борба с нея. Без тези усилия в ЕС сега нямаше да имаме толкова тясна координация.

Със сключеното днес споразумение се предлага напредничаво осъществяване на наблюдението на бъдещи огнища и по-добра съвместна подготовка и планиране на реакцията между държавите членки. С него се дават и по-твърди насоки по време на извънредни ситуации и по-голяма подкрепа за държавите членки на всички етапи от справянето със здравни кризи, включително чрез помощта на постоянна, готова за действие работна група на ЕС в областта на здравеопазването.

Не можем обаче да разполагаме със силен Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, ако нямаме строги правила на ЕС за трансгранични заплахи за здравето и Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) със съответните правомощия. Нуждаем се от всички елементи, за да наредим пъзела.

Необходимо е във възможно най-кратък срок да постигнем съгласие по политиката на всички предложения по Европейския здравен съюз и по самите тях. Инициативите на Комисията са оповестени. Призоваваме всички институции за отговорност и за своевременна съвместна работа, за да намерим пътя напред при тези трудни обстоятелства.

Това е най-сигурният начин за изграждане на по-подготвен, по-издръжлив и по-гъвкав Съюз за бъдещи кризи. Силен Европейски здравен съюз, който защитава нашите граждани.

Следващи стъпки

Преди да може да влезе в сила, регламентът ще трябва да бъде официално приет от Съвета и Европейския парламент.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2021 г.
Автор
Представителство в България