Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия1 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК проправя пътя за по-нататъшна цифровизация на правосъдните системи на ЕС

Европейската комисия прие няколко инициативи за цифровизиране на правосъдните системи в ЕС, за да станат те по-достъпни и по-ефективни.

Press conference by Didier Reynders, European Commissioner, on the digitalisation of justice

Основната цел на мерките е цифровите комуникационни канали да започнат да се използват по подразбиране при трансгранични съдебни дела, като по този начин се изпълни на практика един от приоритетите, определени в миналогодишното съобщение относно цифровизацията на правосъдието

В рамките на вътрешния пазар на ЕС днес редица правни спорове между граждани и предприятия се осъществяват презгранично. Освен това за да се води по-ефективна борба с трансграничната престъпност, различните държави членки и съдебни системи трябва да работят заедно. Разследващите органи и съдилищата на различните държави членки трябва да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно при разследването и наказателното преследване на престъпления и да обменят информация и доказателства по сигурен и бърз начин.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
1 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България