Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EК провежда целева консултация за Доклада за върховенството на закона-2024

Върховенство на закона
© Copyright Adobe Stock - Paul

Европейската комисия започна целева консултация, за да събере информация за развитията, свързани с върховенството на закона във всички държави членки, в рамките на подготовката на Доклада относно върховенството на закона за 2024 г. Консултацията е отворена до 15 януари 2024 г.

Консултацията е насочена към съдебни сдружения, гражданското общество, НПО, международни организации и агенции на ЕС, както и към други заинтересовани страни. Получената информация ще помогне на Комисията да направи оценка на развитието на положението с върховенството на закона в държавите членки след последното публикуване на доклада през юли 2023 г. 

Докладът относно върховенството на закона е в основата на годишния цикъл на мониторинг, чиято цел е да се предотвратят проблемите, преди те да възникнат или да се задълбочат, и да се насърчи диалогът относно върховенството на закона на европейско и национално равнище. Целевите консултации със заинтересованите страни за предишното издание на Доклада предоставиха ценна информация, хоризонтална и специфична за всяка държава. ЕК също така има интерес да получи обратна информация, свързана с препоръките, отправени към нея в предишния доклад.

Консултацията е достъпна онлайн до 15 януари 2024 г.

Данни

Дата на публикуване
7 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България