Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Aприл 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕК разглежда злоупотребите със стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността

World Press Freedom Day

Европейската комисия предприема действия за подобряване на защитата на журналистите и защитниците на правата на човека от неправомерни съдебни производства. Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, са особена форма на тормоз, която се използва предимно срещу журналисти и защитници на правата на човека с цел предотвратяване или санкциониране на изказванията по въпроси от обществен интерес. Предложената директива обхваща този тип стратегически производства по граждански дела с трансгранично значение. Тя дава възможност на съдиите бързо да отхвърлят явно неоснователни съдебни дела срещу журналисти и защитници на правата на човека. С директивата също така се установяват няколко процесуални гаранции и средства за правна защита, като например обезщетение за вреди и санкции за възпиране на злоупотребите със съдебни производства. Комисията също така приема допълнителна препоръка, за да насърчи държавите членки да приведат в съответствие с предложеното законодателство на ЕС своите правила не само за гражданските дела, но и за всички национални производства. Препоръката също така призовава държавите членки да предприемат редица други мерки за борба със стратегическите съдебни производства срещу участието на обществеността, като например обучения и повишаване на осведомеността.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
27 Aприл 2022 г.