Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Aвгуст 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК регистрира гражданска инициатива за опазване и развитие на украинската култура и наследство

ECI
Европейска гражданска инициатива (ЕГИ)
(c) ECI Forum

Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Опазване и развитие на украинската култура, образование, език и традиции в държавите от ЕС“.

Организаторите на инициативата настояват за по-активна интеграция на украинските бежанци в ЕС и призовават ЕК да предложи ново законодателство за опазване на украинската култура, език, традиции и наследство, както и да създаде общоевропейска структура от центрове за интеграция.

Тъй като европейската гражданска инициатива отговаря на формалните условия, ЕК смята, че тя е правно допустима. На този етап Комисията не е анализирала предложението по същество.

След днешната регистрация организаторите разполагат с шест месеца, за да започнат да събират подписи.

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите за определяне на дневния ред. След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива дава възможност на един милион граждани от поне седем държави — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правни актове в областите, в които разполага с правомощие за предприемане на действия.

От въвеждането на европейската гражданска инициатива през април 2012 г., Комисията получи 128 искания за стартиране на гражданска инициатива, 103 от които бяха допустими и отговаряха на условията за регистрация.

За повече информация

Съобщение за медиите

Статистически данни за европейска гражданска инициатива

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Форум на Европейската гражданска инициатива

Кампания #EUTakeTheInitiative

Данни

Дата на публикуване
16 Aвгуст 2023 г.
Автор
Представителство в България