Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Mай 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК прие извънредни временни превантивни мерки относно ограничения внос от Украйна

Европейската комисия прие превантивни действия по отношение на вноса на ограничен брой продукти от Украйна в рамките на извънредната защитна мярка. 

извънредни временни превантивни мерки относно вноса на ограничен брой продукти от Украйна

Европейската комисия прие извънредни временни превантивни мерки относно вноса на ограничен брой продукти от Украйна в рамките на извънредната защитна мярка, предвидена в Регламента за автономните търговски мерки. Приетите днес превантивни мерки са необходими поради извънредните обстоятелства, свързани със сериозните логистични затруднения в пет държави членки. Мерките се отнасят само за четири селскостопански продукта — пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе, с произход от Украйна. Те имат за цел да облекчат логистичните затруднения, свързани с тези продукти, в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Мерките ще влязат в сила на 2 май и ще продължат до 5 юни 2023 г.

През този период пшеницата, царевицата, рапицата и слънчогледовото семе с произход от Украйна могат да продължат да бъдат пускани за свободно обращение във всички държави — членки на Европейския съюз, освен петте държави членки на първа линия: България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Продуктите могат да продължат да се движат или да преминават транзитно през тези пет държави членки посредством общ митнически транзитен режим или да бъдат придвижвани до държава или територия извън ЕС.

Успоредно с това България, Унгария, Полша и Словакия поеха ангажимент да отменят едностранните си мерки относно пшеницата, царевицата, рапицата и слънчогледовото семе и всички други продукти с произход от Украйна.

В отговор на опасенията на земеделските стопани в съседните на Украйна държави членки мерките са израз на твърдия ангажимент на ЕС да подкрепя Украйна и да работи за запазването на капацитета на страната за износ на зърно, което е от решаващо значение за изхранването на света и поддържането на ниски цени на храните предвид огромните предизвикателства, породени от непровокираната агресия от страна на Русия.

Тези мерки са част от пакета за цялостна подкрепа, предложен от Комисията, и ще бъдат допълнени с финансова подкрепа за земеделските стопани в петте държави членки и допълнителни мерки за улесняване на транзита на украинския износ на зърно през коридорите на солидарността към други държави членки и трети държави.

Комисията има готовност да наложи отново превантивни мерки след изтичането на срока на действащия Регламент за автономните търговски мерки на 5 юни 2023 г., докато продължава извънредната ситуация.

Комисията има готовност да започне оценка на положението на пазара на Съюза за други чувствителни продукти съгласно ускорената процедура за защитни мерки, предвидена в предложението на Комисията за нов регламент за автономните търговски мерки след влизането в сила на този регламент.

Контекст

ЕС временно либерализира целия си внос от Украйна и преустанови мерките си за търговска защита срещу украински дружества до 5 юни 2023 г. Благодарение на тези мерки ЕС оказва съществена подкрепа на разкъсваната от войната икономика на Украйна. Той също така въведе коридори на солидарността, за да гарантира, че украинското зърно може да достигне до най-нуждаещите се държави, тъй като военната агресия от страна на Русия сериозно ограничи достъпа на Украйна до нейните черноморски пристанища. Коридорите за солидарност между ЕС и Украйна се превърнаха в жизненоважен фактор за икономиката на страната и осигуриха нова свързаност със Съюза, като същевременно играят роля за предотвратяването на световна продоволствена криза.

Увеличаването на трафика по границите между Украйна и ЕС оказа въздействие върху логистичните разходи и създаде затруднения, което на свой ред доведе до изчерпване на капацитета за съхранение и капацитета на логистичните вериги. Тези извънредни обстоятелства се отразяват върху икономическата жизнеспособност на местните производители в тези държави членки. Комисията оцени ситуацията като основание за незабавни действия в съответствие с член 4, параграф 9 от Регламента за автономните търговски мерки.

За повече информация:

Регламент за изпълнение на Комисията за въвеждане на превантивни мерки по отношение на някои продукти с произход от Украйна

Търговски отношения на ЕС с Украйна

Данни

Дата на публикуване
2 Mай 2023 г.
Автор
Представителство в България