Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Септември 2022 г.Време за четене 1 мин

Държавите от ЕС да се подготвят за COVID-19 през есента и зимата

Европейската комисия предлага конкретни мерки за избягване на увеличаване на случаите на COVID-19 през предстоящия есенен и зимен сезон.

Vaccination

Комисията настоятелно призовава държавите членки да въведат необходимите стратегии и структури, включително за ваксиниране и надзор срещу COVID-19, за да се реагира на бъдещи епидемии по бърз и устойчив начин. Основната цел на предложените от Комисията действия е да се увеличи приемането на ваксини, включително адаптирани и нови ваксини, и да се гарантира, че всички граждани са добре защитени.

Основни действия във връзка с ваксинацията срещу COVID-19

По-специално Комисията насърчава държавите членки към:

  • Подобряване на ваксинационното покритие на основния курс на ваксинация и първата бустерна доза сред отговарящите на условията лица. Това е от особено значение за групите от населението, изложени на по-висок риск от тежки резултати, и за държавите с по-ниски равнища на ваксинация.
  • Да се даде приоритет на прилагането на допълнителна бустерна доза за конкретни групи от населението, по-специално лица на възраст 60 и повече години и други отговарящи на условията лица от всяка възраст, изложени на риск от тежко заболяване.
  • Комбиниране на кампании за ваксиниране срещу COVID-19 и грип. Да придружава ваксинацията с редовно актуализирана и ясна комуникация въз основа на епидемиологичното развитие, поведенческите нагласи и общественото възприятие. 
  • Осигуряване на ясна комуникация с гражданите относно ползите от ваксинацията.

Считано от 1 септември, въз основа на препоръката на Европейската агенция по лекарствата, Комисията разреши в ЕС адаптираните ваксини омикрон от BioNTech Pfizer и Moderna. Други мерки, които следва да бъдат предприети с оглед на появата на нови и адаптирани ваксини срещу COVID-19, включват:

  • Разработване на национални стратегии за ваксиниране, поясняващи кои ваксини, включително новите и адаптирани ваксини, следва да се прилагат към кои групи от населението, включително с оглед на възможната поява на нови варианти, въз основа на насоките, които предстои да бъдат издадени в скоро време от Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. 
  • Осигуряване на достатъчен логистичен капацитет за поставяне на ваксините веднага след като бъдат доставени нови и адаптирани ваксини.

Други действия освен ваксинацията

Наблюдението на респираторни вируси като грип, COVID-19 и други е от съществено значение, за да се разбере по-добре как вирусът се разпространява и развива.

В зависимост от епидемиологичната обстановка нефармацевтичните интервенции, например маски за лице или ограничаване на размера на събиранията, за да се ограничи разпространението на вируса, остават ключова част от инструментариума на държавите членки. Важно е всички държави членки да са готови да въведат отново мерки в областта на общественото здраве въз основа на ясни прагове. Всички мерки, прилагани в училищата, следва да бъдат адаптирани към образователната среда и възрастовата група и да бъдат сведени до минимум, за да се предотврати прекъсване на образованието.

В съобщението също така се подчертава значението на силните здравни системи и капацитет във всички държави членки. Трябва да се подобри подготвеността на здравните системи за огнища на инфекциозни болести и други видове сътресения. Следва да се предприемат и допълнителни мерки в подкрепа на доброто психично здраве на здравните работници и на населението като цяло.

Държавите членки се насърчават също така да обединят усилията си, за да съберат актуални данни за условията след COVID и да подобрят обучението на работната сила в здравния сектор, така че дългият COVID да може да бъде по-добре признат, особено в първичните здравни грижи.

Освен това непрекъснатите усилия за улесняване на свободното движение в ЕС по време на пандемията от COVID-19 продължават да бъдат от решаващо значение както за хората, така и за стоките. В контекста на пътуванията от трети държави Комисията възнамерява скоро да предложи преразглеждане на съответната препоръка на Съвета, за да се вземат предвид променената епидемична обстановка, увеличената ваксинация по целия свят и развитието на изискванията за влизане в държавите членки.

И накрая, за да се сложи край на пандемията, продължава да бъде от решаващо значение да се подкрепят усилията за борба с COVID-19 в световен мащаб. ЕС ще продължи да работи с международните партньори за осигуряване на бързо развитие, разрастване и справедливо разпределение на ваксините в световен мащаб.

За повече информация:

Съобщение до държавите членки

Информационен документ

Изявление на комисаря по здравеопазването Стела Кириакиду относно разрешаването на първите адаптирани към вариантите бустерни ваксини срещу COVID-19

Данни

Дата на публикуване
2 Септември 2022 г. (Последна актуализация на: 5 Септември 2022 г.)