Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК събира мнения сред земеделските стопани за опростяване на административната тежест

ОСП Обща селскостопанска политика

Европейската комисия стартира онлайн проучване, за да събере пряко мнения за административните пречки в земеделието в контекста на обявените предложения за намаляване на тежестта върху земеделските стопани в ЕС.

Анкетата е отворена от 7 март до 8 април и задава кратки въпроси на всички езици на ЕС, сред които: колко време годишно отделят за административни процедури; използват ли мобилни устройства за предоставяне на геомаркирани снимки; как оценяват сложността на процедурите и правилата; използват ли външни помощи, за да подготвят заявление за подпомагане по ОСП през 2023 г., и други. Отговорите ще предоставят ценна обратна връзка, за да се разберат причините за притесненията на земеделските стопани.

Януш Войчеховски, комисар по въпросите на земеделието, заяви: „С това проучване Европейската комисия обръща директно към земеделските стопани, за да получи тяхната гледна точка за административната тежест, с която се сблъскват в ежедневната си работа. Тези мнения ще осигурят по-ясна картина на конкретните проблеми, пред които са изправени фермерите в ЕС, и това ще ни позволи да разработим целенасочени отговори, които намаляват сложността и продължават опростяването на процедурите. Ето защо насърчавам всички фермери да споделят своите мнения и да дадат своя глас в тази анкета.“

Проучването ще помогне да се установят източниците на административна тежест, произтичащи от правилата на ОСП и на другите секторни правила. Предварителните резултати от анкетата ще бъдат представени още до средата на април.

Успоредно с това ще бъдат организирани интервюта със земеделски организации. До лятото това проучване ще предостави по-ясна картина на основните административни пречки, пред които се изправят земеделските стопани както на равнище ЕС, така и на национално ниво. Резултатите ще бъдат включени в по-подробен анализ през есента.

От началото на годината Комисията предприе конкретни действия за облекчаване на натиска, който земеделските стопани изпитват. На 12 февруари Комисията прие частична дерогация от правилата относно земята, оставена под угар (ДЗЕС 8), поискана от стопаните и от много държави членки. Преди заседанието на Съвета на министрите на селското стопанство на 26 февруари, Комисията изпрати на белгийското председателство редица предложения за краткосрочни и средносрочни действия и настоящата анкета е едно от тях.

Още информация е налична в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
7 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България