Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK се консултира допълнително с държавите членки относно удължаването и адаптирането на Временната рамка при кризи

Европейската комисия провежда допълнителни консултации с държавите членки относно удължаването и адаптирането на Временната рамка за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Знаме на ЕС

Временната рамка за държавна помощ при кризи бе приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена за първи път на 20 юли 2022 г. и тези допълнителни консултации следват първата консултация с държавите членки, започнала на 5 октомври 2022 г.

С оглед на продължителната агресия на Русия срещу Украйна и нейното пряко и косвено отражение върху икономиката и върху ситуацията в енергетиката, Комисията вече се консултира с държавите членки, наред с другото, относно евентуалното удължаване на срока на действие на Временната рамка при кризи и добавянето на нови инструменти, предназначени да подпомогнат намаляването на потреблението на електроенергия.

Като взема предвид обратната информация, получена от държавите членки, и с оглед на приетия неотдавна Регламент относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент (ЕС) 2022/1854) и предложението на Комисията за нов регламент за извънредни мерки, понастоящем Комисията провежда допълнителни консултации с държавите членки, по-конкретно относно възможните изменения, свързани с:

  • целенасоченото адаптиране се цели да се разшири възможността държавите членки да предоставят публични гаранции на енергийните дружества, за да се покриват финансовите обезпечения за техните търговски дейности с оглед на текущите пазарни цени и нестабилността на пазара, както и
  • допълнителни изменения, с които да се даде възможност на държавите членки да предоставят подкрепа на дружествата, засегнати от високите цени на енергията. Основната цел на предложението е да се увеличи допълнително гъвкавостта за по-бърза и по-ефективна подкрепа за дружествата, които са изправени пред значително увеличение на разходите си за енергия, като същевременно се запазват еднаквите условия на конкуренция на единния пазар.

Предложените изменения допълват Регламент (ЕС) 2022/1854. Те имат за цел да гарантират, че Временната рамка при кризи продължава да дава възможност на държавите членки да предоставят необходима и пропорционална подкрепа за икономиката, като същевременно се гарантират равнопоставени условия на конкуренция.

Комисията възнамерява да приеме преразгледаната Временна рамка при кризи до края на октомври, като вземе предвид получената от държавите членки обратна информация и, когато е уместно, елементи от предложението на Комисията за нов регламент за извънредни мерки за справяне с високите цени на газа в ЕС и за гарантиране на сигурността на доставките през тази зима.  

За повече информация:

Съобщение за медиите

Временна рамка при кризи и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от войната на Русия срещу Украйна

Данни

Дата на публикуване
26 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България