Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

EK стартира нова публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

Днес, в началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки.

Press conference by Nicolas Schmit, and Elisa Ferreira, European Commissioners, on the launch of the platform Kohesio ahead of the 8th Cohesion Forum

В платформата „Kohesio“ са включени проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход, чрез изпълнението и финансирането на широк набор от политически приоритети в държавите членки. Платформата също така насърчава идентифицирането и обмена на най-добри практики между различните региони и държавите членки

Ето какво може да предложи Kohesio:

  • Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., вкл. връзки към съответните програми и фондове.
  • Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти и за хода на изпълнението на проектите.
  • Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.
  • Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.
  • Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
17 Mарт 2022 г.