Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК стартира рамка за сътрудничество с България и Румъния за управление на границите и миграцията

управление на границите и миграцията
© European Union, 2018

Европейската комисия постави началото на рамка за сътрудничество в областта на управлението на границите и миграцията с България и Румъния.

Рамките за сътрудничество за двете държави се основават на успешното изпълнение на започналите през март 2023 г. пилотни проекти за бързи процедури в областта на убежището и връщането. Те дават възможност да се премине от ad hoc към устойчиви решения.

България и Румъния дадоха нов тласък на съвместните усилия в областта на управлението на външните граници и миграцията. Чрез договорените в понеделник /4 март 2024 г./ рамки за сътрудничество, двете държави ще продължат да допринасят за съвместните европейски усилия за подобряване на сигурността на ЕС по външните граници и за справяне със свързаните с миграцията предизвикателства. Фокусът ще бъде поставен по-специално върху:

  • подкрепа за засилени мерки в областта на управлението на границите, убежището и приемането, системата за връщане и засиленото полицейско сътрудничество в Шенгенското пространство;
  • започване на подготовката за изпълнение на Новия пакт за миграцията и убежището в България и Румъния, по-специално по отношение на националните планове за изпълнение.

В рамките за сътрудничество се отчита фактът, че достиженията на правото от Шенген ще бъдат напълно приложими в България и Румъния и че от 31 март 2024 г. контролът по вътрешните въздушни и морски граници ще бъде премахнат. В този контекст в тях са включени и действия за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между държавите членки, например в областта на полицейското сътрудничество, с цел справяне със свързаните трансгранични предизвикателства.

Рамките за сътрудничество ще се прилагат с необходимата подкрепа от Комисията и съответните агенции на ЕС. По-конкретно, днес Комисията поставя началото на ново специфично действие за финансиране с бюджет от 85 милиона евро по линия на инструмента за управление на границите и за визите (ИУГВП) за периода 2021—2027 г. за укрепване на националните способности по външните граници на ЕС. България и Румъния вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране за разширяване или модернизиране на съществуващите системи за наблюдение на границите; закупуване на транспортни средства, включително такива с термовизионно оборудване; закупуване на оперативно оборудване, като например камери за засичане на движения и термовизионни камери, както и разработване или модернизиране на системи.

Следващи стъпки

Заседанията на Управителния комитет с България и Румъния ще продължат да се провеждат редовно с цел изпълнение на мерките, договорени съгласно рамките за сътрудничество. В тях ще участват Комисията, агенции на ЕС, включително Frontex, Агенцията на ЕС в областта на убежището и Европол, заедно с двата национални органа. 

Контекст

През март 2023 г. Комисията започна два пилотни проекта с България и Румъния. През октомври 2023 г. — шест месеца след изпълнението на пилотните проекти — Комисията направи преглед на напредъка. Бяха постигнати осезаеми резултати по отношение на най-добрите практики в областта на ускорените процедури за убежище, ефективното връщане, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави.

Допълнителна информация

Съобщението за медиите

Напредък по пилотния проект на България и Румъния с Комисията за бързи процедури в областта на убежището и връщането 

Напредък, постигнат от България и Румъния

Данни

Дата на публикуване
4 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България