Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК въвежда нови права на потребителите за лесни и привлекателни ремонти

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Didier Reynders, and Virginijus Sinkevičius, European Commissioners, on measures against misleading environmental claims and on the right to repair

Европейската комисия прие ново предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки, с които ще се постигнат икономии за потребителите и ще се подкрепят целите на Европейския зелен пакт, като наред с другото се намалят отпадъците. През последните десетилетия замяната често се ползваше с приоритет пред ремонта при повреда на продуктите, а потребителите нямаха достатъчно стимули да ремонтират стоките след изтичането на законоустановената гаранция. С предложението ремонтите ще станат по-лесни и по-икономически изгодни за потребителите в сравнение със замяната на стоки. Освен това по-голямото търсене ще активизира ремонтния сектор, като същевременно ще стимулира производителите и продавачите да разработват по-устойчиви бизнес модели.

С предложението ще се гарантира, че повече продукти се ремонтират в рамките на законоустановената гаранция и че потребителите разполагат с по-лесни и по-евтини възможности за ремонт на продукти, които са технически ремонтируеми (като прахосмукачките, а съвсем скоро и таблетите и смартфоните), когато законоустановената гаранция е изтекла или когато стоката вече не функционира в резултат на амортизация.

Нови мерки за насърчаване и улесняване на ремонтирането и повторната употреба

С предложението се въвежда ново „право на ремонт“ за потребителите както в рамките на законоустановената гаранция, така и извън нея.

В рамките на законоустановената гаранция от продавачите ще се изисква да предлагат ремонт, освен когато той е по-скъп от замяната.

Извън законоустановената гаранция потребителите ще разполагат с нов набор от права и инструменти, за да се превърне „ремонтът“ в лесна и достъпна възможност:

  • право на потребителите да изискват ремонт от производителите за продуктите, които са технически ремонтируеми съгласно правото на ЕС, като пералните машини или телевизорите. По този начин ще се гарантира, че потребителите винаги ще има към кого да се обърнат, когато решат да ремонтират своите продукти, и ще се насърчат производителите да развиват по-устойчиви бизнес модели;
  • задължение за производителите да информират потребителя кои са продуктите, които са длъжни да ремонтират;
  • онлайн платформа за намиране на подходяща услуга за ремонт, която да свързва потребителите със сервизите и продавачите на обновени стоки в близост до тях. Платформата ще дава възможност за търсене по местоположение и стандарти за качество, с което ще подпомага потребителите да намерят привлекателни оферти и ще повиши видимостта на сервизите;
  • европейски формуляр за информация относно ремонта, който потребителите ще могат да изискват от всеки сервиз и с който се осигурява прозрачност по отношение на условията за ремонта и неговата цена и се улесняват потребителите при съпоставянето на оферти за ремонт;
  • ще бъде разработен европейски стандарт за качество на ремонтните услуги, за да се помогне на потребителите да разпознават сервизите, които се ангажират с предоставянето на по-високо качество. Този стандарт за „лесен ремонт“ ще бъде отворен за всички сервизи навсякъде в ЕС, които желаят да се ангажират с минимални стандарти за качество, например въз основа на времетраенето на ремонта или наличността на продуктите.

Сега предстои предложението на Комисията да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложението за нови правила за ремонт на стоки

Насърчаване на ремонта и повторната употреба — Въпроси и отговори

Насърчаване на ремонта и повторната употреба — уебсайт

Данни

Дата на публикуване
22 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България