Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK засилва действията си за висококачествени и приобщаващи младежки доброволчески дейности

Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно младежките доброволчески дейности за улесняване на младежките доброволчески дейности по линия на Европейския корпус за солидарност или други национални схеми.

Young people with the European flag

Като една от първите конкретни инициативи в рамките на Европейската година на младежта (2022 г.) Комисията публикува днес своето предложение за препоръка на Съвета относно младежките доброволчески дейности с цел улесняване на транснационалните младежки доброволчески дейности по линия на Европейския корпус за солидарност или други схеми на национално равнище.

Предложената препоръка признава ключовия принос на доброволческите дейности за развиването на умения и способности на младите хора и тяхната роля за положителното преодоляване на предизвикателствата в обществото. Нейната цел е да се засили приобщаващият характер на транснационалните доброволчески дейности, да се подобри качеството им и да се увеличат тяхното признание и устойчив характер. Предложението, с което се решават неуредените въпроси във връзка с мобилността при доброволчески дейности, се спира на опита, натрупан по време на пандемията от COVID-19 и при функционирането на Европейския корпус за солидарност, който през 2022 г. ще отбележи петата си годишнина.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Доброволческите дейности придобиват все по-голяма популярност сред младите хора, които желаят да участват в изграждането на по-добра и по-приобщаваща Европа. Тази нова инициатива цели да се повиши качеството на доброволческите дейности и да се отстранят все още съществуващите предизвикателства пред трансграничната мобилност. Тя ще допринесе за по-големи възможности за проява на солидарност за младите хора през Европейската година на младежта (2022 г.).

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
13 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България