Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК засилва действията за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност сред младите

Комисията публикува Насоки за учителите и преподавателите в началните и средните училища относно начините за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност.

Press briefing by Mariya Gabriel, European Commissioner, on guidelines on Tackling disinformation and promoting digital literacy

На пресконференция в Брюксел комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел представи  Насоки за учителите и преподавателите в началните и средните училища относно начините за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност. Насоките предоставят практическа подкрепа на учителите и преподавателите и включват определения на технически понятия, упражнения в класовете и начини за насърчаване на здравословни онлайн навици. Те са резултат от работата на експертната група, създадена от комисар Габриел  и включваща 25 експерти от 17 държави. България бе представена от Вени Марковски – председател на "Интернет общество - България", който взе участие и в пресконференцията.

Мария Габриел благодари на експертите за труда и отдадеността при изготвяне на Насоките. „Живеем в свят, в който океан от информация е на един клик разстояние. Осем от всеки десет европейци смятат, че фалшивите новини са проблем в страната им и за демокрацията като цяло. Едва 53% от 15-годишните съобщават, че са научили как да откриват дали информацията е субективна или пристрастна. Образованието е солидната основа за умения за критично мислене. Насоките предоставят практическа подкрепа за учители и преподаватели, като не се изисква предварителен опит в областта на цифровото образование.“, заяви Мария Габриел.  

Насоките са част от водещата инициатива на Мария Габриел – Плана за действие в областта на цифровото образование. Три са основните теми, обхванати от насоките:

  • Първата е изграждане на цифрова грамотност. Важно е да се помогне на учителите да разпознават ниските нива на цифрова грамотност, но също така и на младите хора да намерят точна информация онлайн.
  • Втората тема е борба с дезинформацията чрез умения за критично мислене и проверка на фактите.
  • Третата е свързана с начина, по който се оценява цифровата грамотност на учениците, като се дават примери за различни подходи на оценяване.

Предизвикателство е младите хора да имат повече сигурност в онлайн пространството чрез умения за работа с информацията в него. Насоките се основават на реални практики и изпитани педагогически умения. Убедена съм, че те ще имат реално въздействие в класните стаи в цяла Европа“, коментира Мария Габриел.

Комисията ще продължи да инвестира в тази кауза чрез годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2023 г., която ще осигури финансиране за широкомащабни проекти, ориентирани към бъдещето, с акцент върху обучението на учителите и разработването на учебни програми за борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност.

Комисията също така ще използва новите насоки за действия в подкрепа на учителите в рамките на новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+).

За повече информация:

Насоки за учителите и преподавателите относно борбата с дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност чрез образование и обучение 

Factsheet - Guidelines for teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training | European Education Area (europa.eu)

План за действие в областта на цифровото образование — действие 7 | European Education Area (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
11 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България