Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Експертен доклад предлага мерки за по-добра ефективност и въздействие на политиката на сближаване в ЕС

Кохезионна политика

Днес независима група от експерти представи доклад с оценка на функционирането на политиката на сближаване на ЕС. Докладът съдържа препоръки как да се гарантира, че политиката продължава да насърчава просперитета и сближаването в ЕС.

Тези препоръки ще допълнят текущите обсъждания и становища на много заинтересовани страни и институции за бъдещето на политиката на сближаване.

Експертната група, която е независима от Комисията, бе създадена в началото на 2023 г. по инициатива на комисаря по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра. В оповестения днес доклад, групата разгледа варианти за бъдещето на политиката на сближаване в подкрепа на растежа и възстановяването във всички региони на Европа, екологичния и цифровия преход и подкрепата за регионите да се приспособят към текущите демографски, промишлени и геополитически предизвикателства.

Според препоръките в доклада, политиката на сближаване следва:

  • да бъде съобразена в по-голяма степен с местните условия, с ориентирани към бъдещето инвестиции;
  • да насърчава цялостен подход към социалната политика чрез повече инвестиции в развитието на човешкия капитал и социалната интеграция с цел предотвратяване и намаляване на неравенствата;
  • да използва местните способности и потенциал за развиване на бъдещи възможности за приобщаващ и устойчив растеж чрез диверсификация и сътрудничество;
  • да изгражда по-висок капацитет на националните и регионални институции;
  • да предлага по-ефективни и приобщаващи стратегии за развитие чрез използване на принципите на силно партньорство и споделено управление, обединяващи целия спектър от заинтересовани страни;
  • да свързва регионите с цел оползотворяване на глобалните възможности и осигуряване на по-устойчиви иновации;
  • да се основава в по-голяма степен на резултатите, като съчетава този подход с териториалното му измерение;
  • да бъде по-добре интегрирана в системата за икономическо управление;
  • да рационализира административните си процедури и да приеме по-ефективни и лесни за ползване подходи за опростяване на процесите; и
  • да запази акцента върху първоначалната си мисия за стимулиране на устойчивото развитие и повишаване на конкурентоспособността, като същевременно запази гъвкавостта за справяне с неотложните предизвикателства.

Дискусиите за бъдещето на политиката на сближаване ще продължат по време на деветия Кохезионен форум, който ще се проведе на 11-12 април 2024 г.

Повече информация можете да намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
20 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България