Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Юли 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

„Еразъм+“: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и междудисциплинарно сътрудничество

Erasmus
EU

Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата „Европейски университети“: с рекорден бюджет от 272 милиона евро от „Еразъм+“ 16 съществуващи алиансa по инициативата ще продължат да получават подкрепа, а четири нови алианса ще могат да започнат сътрудничеството помежду си. Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави. Алиансите по инициативата „Европейски университети“ са алианси на висши училища от цяла Европа, които си сътрудничат в областта на образованието, научните изследвания и иновациите в полза на студентите, преподавателите и обществото. 

Всеки алианс получава бюджет в размер до 14,4 милиона евро от програмата „Еразъм+“ за четири години. Това е значително увеличение в сравнение с максималния размер от 5 милиона евро за три години в рамките на предишни покани за представяне на предложения по „Еразъм+“.

Поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата „Европейски университети“ по „Еразъм+“ за 2022 г. беше структурирана около две теми. От една страна, тя осигури устойчиво финансиране за вече съществуващи успешни алианси на висши училища, които да следват дългосрочната си визия. Успешните 16 алианса се разрастнаха и обхващатоколо 30 нови висши училища. От друга страна, поканата подкрепи създаването на нови алианси в цяла Европа, които обединяват различни висши училища около общи стратегически визии.

Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави, включващи всички държави — членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Новост в рамките на поканата за предложения по „Еразъм+“ от 2022 г. е, че алиансите вече могат да приемат асоциирани партньори от държавите, участващи в процеса от Болоня, включително например от Украйна, Обединеното кралство и Швейцария. Освен това, като си партнират с около 1300 асоциирани партньори от НПО, дружества, градове и местни или регионални власти, алиансите могат значително да повишат качеството и обхвата на висшето образование.

През есента на 2022 г. Комисията ще стартира следващата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ с цел да предложи финансиране за съществуващите алианси и да се създадат нови такива.

За повече информация:

Съобшение за медиите относно резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата „Европейски университети“

Резултати

Данни

Дата на публикуване
27 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България