Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Hоември 2021 г.Представителство в България

„Еразъм+“: близо 3,9 милиарда евро през 2022 г. за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Днес, след приемането на годишната работна програма за 2022 г., Комисията обяви поканите за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2022 г.

С увеличен бюджет от близо 3,9 милиарда евро за следващата година „Еразъм+“ ще продължи да предоставя възможности за периоди на обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен на персонал и проекти за трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и обучението, младежта и спорта. В допълнение към общата покана, годишната работна програма включва и други действия, които ще бъдат стартирани отделно, като например инициативата „Европейски университети“.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: “През следващата година „Еразъм+“ ще чества 35 години успешно предоставяне на възможности на хората да следват, да учат и да се обучават в чужбина. Всички участници заявяват, че това е преживяване, което е променило живота им, белязало е техния личен и професионален път и е оставило трайни спомени за това, какво означава да живееш в Европейския съюз. Искаме да дадем възможност на по-голям брой хора да участват и да се възползват от това, което предлага програма „Еразъм+“. През 2022 г. ще отбележим и Европейската година на младежта, а „Еразъм+“ ще играе централна роля.“

Програмата ще продължи да предоставя подкрепа на младите хора и да насърчава тяхното участие в демократичния живот, като оказва значителен принос за целите, свързани с Европейската година на младежта 2022 г., за която беше обявено в речта за състоянието на Съюза през септември 2021 г. Основните дейности за мобилност и сътрудничество също ще бъдат укрепени през 2022 г.

Основните новости, въведени в публикуваните днес покани за представяне на предложения, са:

  • Ориентирани към бъдещето проекти
  • Повече обмен с трети държави
  • По-приобщаваща DiscoverEU
  • Приближаване на ЕС до училищата
  • Опростено финансиране на проекти за сътрудничество

Повече информация ще намерите в документа тук.

Данни

Дата на публикуване
24 Hоември 2021 г.
Автор
Представителство в България