Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия9 Юли 2023 г.Представителство в България

ЕС и Нова Зеландия подписват амбициозно споразумение за свободна търговия

Signing ceremony of the of the Free Trade Agreement between the EU and New Zealand

ЕС и Нова Зеландия подписаха споразумение за свободна търговия (ССТ) помежду си, което ще донесе значителни ползи за ЕС. Със споразумението митата за предприятията от ЕС ще се намалят с около 140 млн. евро годишно от първата година на прилагането му. Благодарение на него двустранната търговия вероятно ще нарасне с до 30 % в рамките на десетилетие, като годишният износ на ЕС може да се увеличи с до 4,5 млрд. евро, а инвестициите на ЕС в Нова Зеландия — с до 80 %. Това историческо споразумение включва и поемането на безпрецедентни ангажименти за устойчивост, включително за спазване на Парижкото споразумение относно изменението на климата и основните трудови права.

Търговските споразумения са част от подхода на ЕС за отворена търговия или за „партньорство“, който е една от трите цели на Европейската стратегия за икономическа сигурност, представена миналия месец. Това споразумение с Нова Зеландия показва също така как ЕС засилва ангажираността си с този активно развиващ се регион на света, като изпълнява своята стратегия за Индийско-Тихоокеанската зона.

Нови възможности за износ както за големите, така и за малките предприятия

Със ССТ между ЕС и Нова Зеландия ще се осигурят нови възможности за предприятията чрез:

  • премахване на всички мита за износа на ЕС за Нова Зеландия;
  • отваряне на пазара на услуги в Нова Зеландия в ключови сектори, като финансовите услуги, далекосъобщенията, морския транспорт и услугите за доставка;
  • осигуряване на недискриминационно третиране в Нова Зеландия на инвеститорите от ЕС и в ЕС на инвеститорите от Нова Зеландия;
  • подобряване на достъпа на предприятията от ЕС до договори за държавни поръчки в Нова Зеландия за стоки, услуги, строителни работи и концесии за строителство;
  • улесняване на движението на данни, предвидими и прозрачни правила за цифровата търговия и сигурна онлайн среда за потребителите;
  • предотвратяване на необоснованите изисквания за локализиране на данни и поддържане на високи стандарти за защита на личните данни;
  • подкрепа за малките предприятия, за да увеличават износа си, чрез специална глава за малките и средните предприятия;
  • значително намаляване на изискванията и процедурите за постигане на съответствие, за да се даде възможност за по-бързо движение на стоките;
  • поемане на значителни ангажименти от страна на Нова Зеландия за защита и прилагане на правата върху интелектуална собственост в съответствие със стандартите на ЕС.

Хранително-вкусова промишленост: стимулиране на износа на ЕС, като същевременно се защитават чувствителните за ЕС сектори

Още с началото на прилагането на споразумението земеделските стопани от ЕС ще получат много по-добри възможности да продават продукцията си в Нова Зеландия. От първия ден ще бъдат премахнати митата за ключови за ЕС износни продукти, като свинско месо, вино (включително пенливи вина), шоколад, захарни изделия и бисквити.

Ползите за земеделските стопани от ЕС няма да са само намаленията на тарифните ставки. Със ССТ ще бъде защитен пълният списък на вината и спиртните напитки от ЕС (близо 2 000 наименования), като „Просеко“ (Prosecco), „Полска водка“ (Рolish Vodka), „Риоха“ (Rioja), „Шампанско“ (Champagne) и „Токай“ (Tokaji). Освен това в Нова Зеландия ще бъдат защитени 163 от най-известните традиционни продукти от ЕС (географски означения), сред които са сирената Asiago, Feta, Comté или Queso Manchego, шунката Istarski pršut, марципанът Lübecker Marzipan и маслините Elia Kalamatas.

В споразумението се отчитат интересите на производителите от ЕС на чувствителни селскостопански продукти: някои млечни продукти, говеждо и овче месо, етанол и сладка царевица. За тези сектори няма да има либерализация на търговията. Вместо това със споразумението ще бъде позволено прилагането на нулеви или по-ниски мита при внос от Нова Зеландия само за ограничени количества (чрез т.нар. „тарифни квоти“).

Най-амбициозните ангажименти за устойчивост от всички споразумения за свободна търговия досега

ССТ между ЕС и Нова Зеландия е първото, в което е залегнал новият подход на ЕС към търговията и устойчивото развитие, обявен в съобщението „Силата на търговските партньорства: заедно за екологосъобразен и справедлив икономически растеж“, прието само седмица преди приключване на преговорите по споразумението за свободна търговия през юни 2022 г.

Двете страни се споразумяха за амбициозни ангажименти в областта на търговията и устойчивото развитие, които обхващат широк кръг от въпроси, основани на сътрудничество и засилено правоприлагане. За първи път в споразумение за свободна търговия на ЕС има специална глава за устойчивите продоволствени системи, специален член за търговията и равенството между половете и конкретна разпоредба за реформата на търговията и субсидиите за изкопаеми горива. След като влезе в сила, със споразумението също така се либерализират екологосъобразните стоки и услуги.

Сега текстът на споразумението се представя на вниманието на Европейския парламент за одобрение. След като приключи процесът по ратификация в ЕС и в Нова Зеландия, споразумението влиза в сила.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Страница за ССТ между ЕС и Нова Зеландия

Информационен документ за ССТ между ЕС и Нова Зеландия

Информационен документ за ССТ между ЕС и Нова Зеландия — търговия и устойчиво развитие

Информационен документ за ССТ между ЕС и Нова Зеландия — селско стопанство

Въпроси и отговори

Информационна бележка

Търговски отношения между ЕС и Нова Зеландия

Данни

Дата на публикуване
9 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България