Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС и Тайланд възобновяват търговските преговори

Videoconference between Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Jurin Laksanawisit, Thai Deputy Prime Minister and Minister for Commerce

ЕС и Тайланд обявиха възобновяването на преговорите за амбициозно, модерно и балансирано споразумение за свободна търговия (ССТ), в чийто център е устойчивостта. Това съобщение потвърждава ключовото значение на Индийско-Тихоокеанския регион за програмата на ЕС в областта на търговията, проправя пътя към задълбочаването на търговските връзки с втората по големина икономика в Югоизточна Азия и още повече засилва стратегическия ангажимент на ЕС по отношение на този регион в подем.

Целта на ССТ е да се стимулират търговията и инвестициите чрез разглеждане на широк кръг от въпроси, сред които са достъпът до пазара за стоки, услуги, инвестиции и държавни поръчки, установяването на бързи и ефективни санитарни и фитосанитарни процедури, защитата на правата върху интелектуална собственост, включително на географските означения, и премахването на пречките пред цифровата търговия и търговията с енергия и суровини, като по този начин се оказва подкрепа за цифровия и екологичния преход. Устойчивостта също ще бъде в центъра на това споразумение, съдържащо солидни и приложими правила в областта на търговията и устойчивото развитие. Тези мерки ще са в духа на съобщението на Комисията от юни 2022 г. относно прегледа на търговията и устойчивото развитие, оказвайки подкрепа за високи равнища на защита на трудовите права и опазване на околната среда, както и за постигането на амбициозни цели в областта на климата.

ЕС и Тайланд вече имат добре установени търговски отношения с очевиден потенциал за постигане на дори още по-тесни връзки:

  • през 2022 г. търговията със стоки е на стойност над 42 млрд. евро., а стойността на търговията с услуги през 2020 г. надхвърли 8 млрд. евро,
  • ЕС е четвъртият по големина тайландски търговски партньор,
  • Тайланд — втората по големина икономика в региона на АСЕАН, е четвъртият по важност търговски партньор на ЕС в региона (и 25-ият в световен мащаб), 
  • ЕС е третият най-голям инвеститор в Тайланд с дял от около 10% от всички преки чуждестранни инвестиции в страната и втората най-голяма дестинация за тайландските преки чуждестранни инвестиции, привлякла близо 14% от общия им размер.

Въпреки че заема челни позиции в общата търговия и преките чуждестранни инвестиции на Тайланд, ЕС е недостатъчно представен сред ключовите инвеститори в иновативните сектори, включително в секторите за чисти и възобновяеми енергийни източници, електрически превозни средства и стоки от критично значение като интегралните схеми. Инфраструктурата и преминаването към основана на технологии и иновации икономика са ключови приоритети в стратегията на Тайланд за икономическо развитие и разкриват допълнителен потенциал за участие от страна на инвеститорите и предприятията от ЕС.

ЕС и Тайланд са поели ангажимент да постигнат бърз напредък в преговорите за ССТ и си поставят за цел да проведат първия кръг от преговори по същество през следващите месеци. Предложенията за текст, изготвени от ЕС, ще бъдат публикувани след първия кръг от преговори в съответствие с нашата образцова политика за прозрачност. В подкрепа на преговорите ЕС ще възложи и оценка на въздействието относно устойчивостта, за да подложи на анализ възможното въздействие на споразумението в икономически, екологичен и социален план, както и с оглед на човешките права, и да представи препоръки как да се постигнат в максимална степен очакваните положителни ефекти, като същевременно се сведат до минимум потенциалните отрицателни последици.

Контекст

ЕС и Тайланд започнаха преговори за ССТ за първи път през 2013 г., като през 2014 г. те бяха спрени след извършения в страната военен преврат. С оглед на напредъка на Тайланд по отношение на процеса на демократизация Съветът прие през 2017 г. и 2019 г. заключения, в които беше предложен подход на постепенно възобновяване на ангажимента, чиято връхна точка бе подписването през декември 2022 г. на Споразумението за партньорство и сътрудничество.

Що се отнася до търговията, в заключенията на Съвета от 2017 г. и 2019 г. беше отправен призив Комисията да проучи възможността за възобновяване на преговорите за ССТ с Тайланд и беше подчертано колко е важно да се предприемат стъпки в тази посока. В Стратегията на ЕС за Индийско-Тихоокеанския регион от 2021 г. отново беше потвърден трайният интерес на ЕС към възобновяването на преговорите за ССТ с Тайланд. ЕС вече е сключил най-съвременни ССТ с две държави от АСЕАН — Сингапур и Виетнам.

За повече информация

Търговски отношения между ЕС и Тайланд

Данни

Дата на публикуване
15 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България