Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Aприл 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС и Турция задълбочават сътрудничеството в областта на екологичния и цифровия преход

Visit of Iliana Ivanova, European Commissioner, to Türkiye

Kомисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова и министърът на промишлеността и технологиите на Република Турция Мехмет Каджър проведоха в Истанбул втория диалог на високо равнище между ЕС и Турция по въпросите на науката, научните изследвания, технологиите и иновациите.

Комисар Иванова и министър Каджър обсъдиха политиките на ЕС и Турция в тези области като акцентираха върху решаващата роля на квалифицираната работна сила за осъществяването на трансфер на иновации и технологии. Те потвърдиха ангажимента на ЕС и Турция за засилване на сътрудничеството с цел по-тясна и по-задълбочена интеграция на Турция в европейското научноизследователско пространство, включително мисиите и партньорствата на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

Двете страни обявиха, че три програми за иновации от Турция вече са сертифицирани да участват в схемата Plug-in на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), което ще им даде възможност да представят проекти по програмата „Ускорител“ на ЕСИ. Освен това до края на годината Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще създаде общностен център в Турция. Също така Съвместният изследователски център на Комисията подкрепи стартирането на първоначалната пътна карта на Турция в подкрепа на разработването на регионални стратегии за интелигентна специализация.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно срещата в Истанбул между ЕС и Турция по въпросите на науката, научните изследвания, технологиите и иновациите

Международно сътрудничество с Турция

„Хоризонт Европа“

Действия „Мария Склодовска-Кюри“

Европейски глобален подход към научните изследвания и иновациите

Данни

Дата на публикуване
25 Aприл 2024 г.
Автор
Представителство в България