Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕС инвестира в три проекта за устойчива, безопасна и ефективна транспортна инфраструктура в България

ЖП линии

Европейската комисията избра 135 проекта за транспортна инфраструктура за отпускане на безвъзмездни средства от ЕС от общо 399 проектни предложения, представени по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) — инструмента на ЕС за финансиране на стратегически инвестиции в транспортна инфраструктура. Финансирането ще подкрепя проекти във всички държави — членки на ЕС, по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Например в контекста на военната агресия на Русия срещу Украйна няколко проекта в Словакия и Полша ще улеснят превоза на стоки между Европа и Украйна. Проектите в държавите членки включват също така създаване на сигурна и безопасна инфраструктура за паркиране на камиони, модернизиране на основната пристанищна инфраструктура, включително брегово електрозахранване с цел намаляване на емисиите от акостирали кораби, подобряване на трансграничните връзки по вътрешните водни пътища и поредица от пилотни демонстрационни системи „Цифрово европейско небе“ за зелена авиация и градска въздушна мобилност.

По време на Дните на свързване на Европа в Лион комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: „Днес заделяме 5.4 милиарда евро за проекти в цяла Европа, които ще подобрят липсващите инфраструктурни връзки, ще направят транспорта по-устойчив и ефикасен, ще повишат безопасността и оперативната съвместимост, както и ще създадат работни места. Тези трудни времена засилиха значението на нашия транспортен сектор в ЕС и на наличието на непрекъсната и добре свързана инфраструктурна мрежа. По-специално проекти като модернизирането на железопътния терминал за претоварване в Haniska pri Košicich ще улеснят допълнително връзките ни с Украйна.

В България ще бъдат финансирани три проекта:

  • Модернизация на железопътната линия Видин-София в участъка Медковец Срацимир, като целта е изграждане на 45 км от железопътната линия между София и Видин в този участък, който ще бъде електрифициран, оперативно съвместим и надежден и ще обслужва по-ефективно пътническите и товарните влакове.
  • Мултимодална логистична платформа София-Запад (Железопътен терминал Волуяк) – проектът има за цел модернизирането на терминала в близост до София, за да се актуализира съоръжението за претоварване, да се развие достъпът на регионалната промишленост до железопътния интермодален товарен транспорт и значително да се подобрят транспортните потоци между държавите членки
  • Увеличаване на мултимодалния транспорт с ниски емисии в основното пристанище на Бургас с нови инфраструктури за beRTH 28. Целта е да се създаде нова пристанищна зона, предназначена за движението на контейнери, обработени със зелени кранове и транспортирани по железен път в цяла Европа.

Тези безвъзмездни средства представляват основната част от финансирането по Механизма за свързване на Европа в рамките на поканите за представяне на предложения от септември 2021 г. и са продължение на инвестициите в проекти за военна мобилност и алтернативни горива през април 2022 г.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Механизъм за свързване на Европа 

Данни

Дата на публикуване
29 Юни 2022 г.