Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС прие 12-ия пакет от санкции срещу Русия

12 пакет санкции срещу Русия

Европейската комисия приветства приемането от Съвета на дванадесетия пакет от санкции срещу Русия заради водената от нея незаконна война срещу Украйна. Основният акцент на този пакет е да се наложат допълнителни забрани за внос и износ върху Русия, да се възпрепятства заобикалянето на санкциите и да се запълнят празнотите.

По-конкретно пакетът съдържа допълнително включване в списъка на руски физически и юридически лица и нови забрани за внос и износ като например забрана за износ на руски диаманти в Европа, разработени в тясно сътрудничество с партньорите от Г-7. Освен това с настоящия пакет се затяга прилагането на разпоредбата за таван на цената на петрола, като се следи по-внимателно как танкерите могат да бъдат използвани за заобикаляне на тавана. Пакетът включва също така по-строги задължения за проследяване на активи и строги мерки по отношение на дружества от трети държави, които заобикалят санкциите.

Подробно описание на мерките в дванадесетия пакет санкции ще намерите в съобщението за медиите.

Контекст

ЕС стои твърдо зад Украйна и нейния народ и ще продължи решително да подкрепя икономиката, обществото, въоръжените сили и бъдещото възстановяване на Украйна. Санкциите на ЕС са в центъра на отговора на ЕС на необоснованата военна агресия на Русия срещу Украйна, тъй като те разрушават военния и технологичния капацитет на Русия, прекъсват връзките на страната с най-развитите глобални пазари, лишават Кремъл от доходите, с които той финансира войната, и налагат дори все по-високи разходи върху икономиката на Русия. В това отношение санкциите допринасят за изпълнението на основната цел на ЕС, а именно да продължи да работи за справедлив и траен мир. Ефектът им нараства с течение на времето, тъй като санкциите подкопават промишлената и технологичната база на Русия. Освен това, ЕС продължава да не допуска санкциите му да се отразяват на износа на енергия и селскостопански стоки от Русия за трети държави.

Като пазител на Договорите на ЕС, Европейската комисия следи за прилагането на санкциите на ЕС от държавите — членки на ЕС.

Необичайните и нарастващи обеми на търговията за някои специфични продукти са безспорно доказателство, че Русия активно се опитва да заобикаля санкциите. Това налага да удвоим усилията си за прекратяване на заобикалянето на санкциите и да изискаме още по-тясно сътрудничество от нашите съседи.

За повече информация:

Въпроси и отговори

Повече информация за санкциите 

Данни

Дата на публикуване
18 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България