Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС инвестира 6.2 милиарда евро в екологична ЖП инфраструктура

Departure ceremony of the Connecting Europe Express train at Lisbon Oriente Station

Европейската комисия избра 107 проекта за транспортна инфраструктура, които да получат над 6 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) — инструмента на ЕС за стратегически инвестиции в транспортна инфраструктура. Над 80 % от финансирането ще подкрепи проекти, които осигуряват по-ефективна, по-екологична и по-интелигентна мрежа от железопътни линии, вътрешни водни пътища и морски маршрути по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Освен това проектите ще укрепят коридорите за солидарност между ЕС и Украйна, създадени с цел улесняване на износа и вноса на Украйна.

Основните трансгранични железопътни връзки по основната трансевропейска транспортна мрежа също са приоритетни за финансиране. Те включват, наред с другото, тунела Brenner (свързващ Италия и Австрия), Rail Baltica (свързващ трите балтийски държави и Полша с останалата част на Европа), както и трансграничния участък между Германия иНидерландия(Emmerich-Oberhausen).

Морските пристанища в Ирландия, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Нидерландия и Полша ще получат финансиране за развитие на електрозахранването на брега с цел намаляване на емисиите на парникови газове от акостирали плавателни съдове.

За да може транспортът по вътрешните водни пътища да бъде подготвен за бъдещето, инфраструктурата по трансграничните водни пътища Сена — Шелда между Франция и Белгия ще бъде модернизирана. Вътрешните пристанища на басейните на река Дунав и река Рейн, като Виена и Андернах, също ще бъдат модернизирани.

За да се повиши допълнително безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт в ЕС, Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) ще бъде инсталирана във влаковете и железопътните линии в Чехия, Дания, Германия, Франция, Австрия и Словакия. По пътищата няколко държави — членки на ЕС, ще внедрят интелигентни транспортни системи и услуги (ИТС), по-специално съвместни ИТС (СИТС) за по-безопасен и по-ефективен транспорт. Няколко държави членки ще получат подкрепа за европейските проекти за управление на въздушното движение с цел повишаване на ефективността на въздушния транспорт и създаване на Единно европейско небе.

Обстоятелства по спора

107-те проекта бяха избрани измежду общо 353 проекта, представени в отговор на публикуваната през 2022 г. покана за представяне на предложения.

Финансирането от ЕС ще бъде под формата на безвъзмездни средства, които ще се използват за съфинансиране на общите разходи по проекта.

В рамките на програмата „Транспорт“ на МСЕ за периода 2021—2027 г. 25.8 милиарда евро са на разположение за безвъзмездни средства за съфинансиране на проекти по TEN-T в държавите — членки на ЕС. От 2014 г. насам МСЕ е подпомогнал почти 1,300 проекта на обща стойност 29.4 милиарда евро в транспортния сектор (с изключение на предложения днес подбор).

Допълнителни възможности за финансиране са на разположение в рамките на МСЕ — Транспорт, като поканата за представяне на предложения за военна мобилност от 2023 г. понастоящем е отворена до 21 септември 2023 г., а поканите за представяне на предложения по линия на Механизма за инфраструктура за алтернативни горива — до 7 ноември 2023 г. Следващите покани за представяне на предложения по МСЕ в областта на транспорта ще бъдат обявени към края на септември 2023 г.

За повече информация

Списък на възложените проекти

Данни

Дата на публикуване
22 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България