Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Февруари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС стартира спътникова система за свързаност и засилва действията за управление на космическия трафик за по-устойчива Европа

Днес ЕС осъществява амбициите си в областта на космическото пространство, като внася предложение за регламент за базирана в космоса сигурна свързаност и съвместно съобщение относно подхода на ЕС към управлението на на космическия трафик.

Sentinel: Space photos of the European Space Agency (ESA)

Космическите технологии са незаменими за облекчаване на всекидневието ни, тъй като допринасят за цифрово, екологично и устойчиво бъдеще за нашата планета. Като значима космическа сила, космическата програма на ЕС вече предоставя ценни данни и услуги за широк спектър от ежедневни приложения, например в подкрепа на транспорта, земеделието, реакцията при кризи или борбата с изменението на климата.

Предвид новите предизвикателства и засилената международна конкуренция обаче, космическата политика на ЕС трябва постоянно да се развива и да се адаптира, ако искаме да продължим да се възползваме свободно от предимствата, които космическото пространството носи. Днешните инициативи ще спомогнат за запазване на ефективността и сигурността на нашите текущи активи при разработването на авангардни европейски космически технологии в полза на нашите граждани и икономиката.

Подробности ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
15 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България