Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Юли 2022 г.Време за четене 1 мин

ЕС укрепва европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки

Fire Blade 2022 - European Defence Agency helicopter exercise in Hungary

Европейската комисия прие предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Акт за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки за 2022–2024 г. Както бе обявено в Съвместното съобщение за недостига на инвестиции в отбраната през май, Комисията изпълнява ангажимента си да създаде краткосрочен инструмент на ЕС за укрепване на европейските промишлени мощности в областта на отбраната чрез съвместни обществени поръчки от държавите членки.

Предназначението на инструмента, създаван по искане на Европейския съвет, е удовлетворяване на най-неотложните и критично значими потребности от изделия на отбранителната промишленост вследствие на нападението на Русия над Украйна. Комисията предлага да предвиди бюджетни кредити в размер 500 милиона евро за периода от 2022 до 2024 г. С помощта на инструмента държавите членки ще бъдат насърчавани в дух на солидарност да възлагат съвместно обществени поръчки и ще се улесни достъпът на всички държави членки до спешно необходимите изделия на отбранителната промишленост.

По този начин ще се предотвратява конкуренцията между държавите членки за едни и същи изделия и ще се способства за икономия на разходи. Посредством инструмента ще бъде повишена оперативната съвместимост, а европейската отбранителна технологична и промишлена база ще може по-добре да се приспособи и да повиши производствените си мощности, за да осигурява необходимите изделия.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
19 Юли 2022 г.