Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Евробарометър: Европейците са сериозно обезпокоени за качеството на въздуха и призовават за по-решителни действия

Според специално проучване „Евробарометър“, публикувано днес, европейците са обезпокоени от последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда.

Замърсяване на въздуха в градовете

Европейците, анкетираните в проучването „Евробарометър“, са загрижени за последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда. Повечето от анкетираните също така считат, че промишлеността, публичните органи и работодателите трябва да направят повече за подобряване на качеството на въздуха. Респондентите изразяват ясна подкрепа за международен или европейски подход за подобряване на качеството на въздуха, а голяма част от тези, които са чували за стандартите на ЕС за качество на въздуха, смятат, че те следва да бъдат засилени.

Основни констатации от проучването

  • Загриженост за последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда

Повечето европейци смятат, че в техните държави различни заболявания, като респираторни заболявания (89 %), астма (88 %) и сърдечносъдови болести, са сериозни проблеми, дължащи се на замърсяването на въздуха. Европейците са обезпокоени и от екологичните проблеми, които замърсяването на въздуха причинява във водните обекти, като например подкиселяването и еутрофикацията (83 % и за двата проблема). Подкиселяването (повишаване на киселинността на водата) и еутрофикацията (прекомерно количество хранителни вещества във водата, което предизвиква силен растеж на водорасли, водещ до задушаване на другите организми) са сред основните последици от влошаването на качеството на водата.

  • Усещане за влошаване на качеството на въздуха

Почти половината от респондентите са на мнение, че качеството на въздуха се е влошило през последните десет години (47 %). Този процент обаче е с 11 пункта по-нисък спрямо 2019 г.

  • Подкрепа за засилване на стандартите на ЕС за качество на въздуха

Проучването „Евробарометър“ показва, че гражданите не разполагат с информация за проблемите, свързани с качеството на въздуха в тяхната страна.  Повечето европейците продължават да са слабо информирани за съществуващите стандарти на ЕС, тъй като само малка част от анкетираните (27 %) са чували за тях. Същевременно голяма част от респондентите (67 %), които са запознати със стандартите на ЕС за качество на въздуха, заявяват, че те следва да бъдат засилени. Това се отнася за всички държави членки, с изключение на пет.

  • Подкрепа за повече действия за подобряване на качеството на въздуха, особено на международно равнище

Голяма част от европейците смятат, че по отношение на замърсяването на въздуха следва да се предприемат мерки на международно равнище (65 %), следвано от европейско и национално равнище (и за двете по 42 %) и от регионално или местно равнище (32 %). Значителна част от респондентите също така са на мнение, че действия следва да се извършват едновременно на всички равнища (19 %).

  • Индивидуални действия за намаляване на вредните емисии

Повечето европейци считат, че големите промишлени обекти, производителите на енергия от изкопаеми горива, публичните органи и работодателите не правят достатъчно за подобряване на качество на въздуха.

Мнозинството също така смятат, че домакинствата правят достатъчно. Вероятността през тази година респондентите да са предприели самостоятелно някои действия за намаляване на емисиите е по-голяма, отколкото през 2019 г. Най-често срещаните действия, за които съобщават европейците, са използването на обществен транспорт или велосипед и ходенето пеша.

Както беше обявено в Европейския зелен пакт като част от амбицията за нулево замърсяване за нетоксична околна среда, Комисията възнамерява да предложи преразглеждане на настоящите стандарти на ЕС за качество на въздуха. Така те ще съответстват по-добре на най-новите препоръки на Световната здравна организация (СЗО), а укрепването на разпоредбите ще помогне на местните власти да постигат по-чист въздух. Ще бъдат предложени и мерки за по-добро прилагане, за да може тези стандарти да бъдат реализирани на практика.

За повече информация:

Проучване „Евробарометър“

Уебстраница относно политиката за чист въздух

Качество на въздуха (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
24 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България