Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Евробарометър: Гражданите на ЕС продължават твърдо да подкрепят Украйна и гарантирането на енергийната сигурност

Shopping centre

Последното проучване „Стандартен Евробарометър“, публикувано днес почти година след мащабното руско нахлуване в Украйна, показва неотслабващата силна солидарност на европейците с Украйна и тяхната подкрепа за действията, предприети в помощ на страната и на народа ѝ.

Гражданите на ЕС подкрепят в голяма степен също така ускоряването на екологичния преход, най-вече на инвестициите в енергия от възобновяеми източници и действията за намаляване на зависимостта на ЕС от руски енергийни източници.

Въпреки че за европейците инфлацията продължава да бъде причина за сериозно безпокойство, подкрепата за еврото е все така голяма.

Твърда подкрепа за отговора на ЕС на нахлуването на Русия в Украйна

Гражданите на ЕС запазват непоколебимата си солидарност с Украйна. 91 % от анкетираните одобряват предоставянето на хуманитарна помощ, а 88 % подкрепят приема в ЕС на хора, бягащи от войната. 77 % одобряват предоставянето на финансова подкрепа на Украйна, докато 74 % подкрепят налагането на икономически санкции на руското правителство, предприятия и физически лица. Европейците продължават също така да подкрепят в голяма степен забраната руски държавни медии да излъчват в ЕС (67 %), а 65 % одобряват финансирането от страна на ЕС на закупуването и доставката на военно оборудване за Украйна.

Като цяло отговорът на Европейския съюз на руското нахлуване в Украйна удовлетворява по-голямата част от европейските граждани (56 %).

77 % от анкетираните в ЕС подкрепят обща политика за сигурност и отбрана на държавите — членки на ЕС, което е същият дял като през миналото лято, докато 16 % са против. Освен това 80 % считат, че закупуването от страна на държавите членки на военно оборудване трябва да бъде координирано по-добре, а 69 % са убедени, че ЕС трябва да засили капацитета си да произвежда военно оборудване.

Огромна подкрепа за енергийния преход

Голяма част от гражданите на ЕС (84 %) са съгласни, че ЕС следва да намали зависимостта си от руски източници на енергия възможно най-бързо. Мнозинството от тях са съгласни също така, че ЕС следва да подкрепя екологичния преход чрез масово инвестиране в енергия от възобновяеми източници (86 %). 85 % от европейците са убедени, че подобряването на енергийната ефективност на сградите, транспорта и стоките ще ни направи по-малко зависими от енергийни производители извън ЕС. 82 % са съгласни, че държавите — членки на ЕС, следва съвместно да купуват енергия от други държави, за да получат по-добра цена. Освен това 81 % заявяват, че са предприелит действия за намаляване на собственото си енергопотребление.

Безпокойство относно инфлацията и икономиката, но силна подкрепа за еврото

Гражданите на ЕС считат покачващите се цени/инфлация/издръжка на живота като един от двата най-сериозни проблема, пред които е изправен понастоящем ЕС (32 %, -2 процентни пункта), последван от международното положение (28 %, без промяна) и енергийните доставки (26 %, -2 процентни пункта).

Преценката за положението на европейската икономика не се променило от лятото на 2022 г. насам, като 40 % го оценяват като „добро“, а 51 % като „лошо“. Преценката за националната икономикасъщо остава относително непроменена от лятото на 2022 г. насам, като 35 % я оценяват като „добра“, а 63 % като „лоша“.

В този контекст подкрепата за еврото продължава да е много голяма в ЕС като цяло (71 %, което е второто най-високо равнище, отчитано досега), като в еврозоната тя е дори още по-значителна (79 %).

Освен това повече от половината от анкетираните (54 %) считат, че планът за възстановяване NextGenerationEU може да бъде ефективен за справяне с настоящите икономически трудности. 63 % считат също така, че следва да се използват публични средства, за да се стимулират инвестиции от частния сектор на равнище на ЕС.

Европейците остават оптимисти по отношение на бъдещото на ЕС

47 % от европейците имат доверие в ЕС, а 32 % имат доверие в националните си правителства. 45 % от европейците имат положителна представа за ЕС, 36 % неутрална, а 18 % отрицателна. Накрая, 62 % заявяват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС (-3 процентни пункта в сравнение с лятото на 2022 г., но сходно с нивото от февруари 2022 г. преди руската агресия срещу Украйна).

Контекст

Зимното издание 2022—2023 г. на проучването „Стандартен Евробарометър“ (№ 98) бе проведено чрез лични и онлайн интервюта в периода между 12 януари и 6 февруари 2023 г. Бяха интервюирани 26 468 граждани на ЕС в 27 държави членки.

Информацията относно Евробарометър и всички проучвания могат да бъдат намерени на уебсайта.

Данни

Дата на публикуване
22 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България