Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Евробарометър: Мнозинството от европейците мислят, че екологичният преход следва да се осъществи по-бързо

Braine-l'Alleud photovoltaic park

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, огромно мнозинство (93%) от европейците смятат, че изменението на климата е сериозен проблем, пред който е изправен светътПовече от половината (58%) смятат, че преходът към зелена икономика следва да бъде ускорен с оглед на скоковете в цените на енергията и опасенията във връзка с доставките на газ след руското нашествие в Украйна. От икономическа гледна точка 73% от европейците са съгласни, че разходите за щетите, причинени от изменението на климата, са много по-високи от инвестициите, необходими за екологичен преход. А три четвърти (75%) от европейците са съгласни, че предприемането на действия в областта на климата ще доведе до иновации.

Почти девет от всеки десет европейци (88%) са съгласни, че емисиите на парникови газове следва да бъдат сведени до минимум, като същевременно се компенсират оставащите емисии, за да стане ЕС неутрален по отношение на климата до 2050 г. Близо девет от всеки десет европейци (87%) мислят, че е важно ЕС да си постави амбициозни цели за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, а подобен брой (85%) считат, че е важно ЕС да предприеме действия за подобряване на енергийната ефективност, например чрез насърчаване на хората да топлоизолират дома си, да инсталират слънчеви панели или да купуват електрически автомобили. Седем от всеки десет анкетирани (70%) считат, че намаляването на вноса на изкопаеми горива може да подобри енергийната сигурност и да бъде от полза за икономиката на ЕС.

Голямо мнозинство (93%) от гражданите на ЕС вече предприемат индивидуални действия в областта на климата и съзнателно правят устойчив избор в ежедневието си. Европейските граждани също така усещат заплахата от изменението на климата в своето ежедневие. Средно над една трета от европейците се чувстват лично изложени на рискове и заплахи, свързани с околната среда и климата.

За повече информация:

Специално проучване на Евробарометър относно изменението на климата

Осъществяване на Европейския зелен пакт

„Подготвени за цел 55“: проследяване на предложенията на Комисията

Европейски закон за климата

Данни

Дата на публикуване
20 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България