Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Евробарометър: Силна подкрепа на европейците за отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна

Shopping centre

Над 80 % от гражданите на ЕС смятат, че трябва да се инвестира мащабно в енергия от възобновяеми източници, като вятърна и слънчева енергия (85 %), както и че повишаването на енергийната ефективност на сградите, транспорта и стоките ще ни направи по-малко зависими, според резултатите от новото стандартно проучване на общественото мнение "Евробарометър", проведено през юни 2023 г. 80 % вярват, че държавите — членки на ЕС, трябва съвместно да купуват енергия от други държави, за да получат по-добра цена. 81 % са съгласни, че намаляването на вноса на нефт и газ и инвестирането в енергия от възобновяеми източници са важни за общата сигурност, а 82 % заявяват, че ЕС трябва да намали зависимостта си от руските енергийни източници възможно най-скоро.

Одобрението на действията на ЕС в отговор на руското нашествие в Украйна, продължава да бъде много високо. 88 % от гражданите на ЕС подкрепят предоставянето на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната, а 86 % подкрепят приема в ЕС на хора, бягащи от войната. 75 % одобряват финансовата подкрепа за Украйна, а 72 подкрепят икономическите санкции срещу руското правителство, предприятия и физически лица. Освен това 66 % са съгласни със забраната за излъчване в ЕС на държавни медии като „Спутник“ и „Русия днес“, а 64 % подкрепят финансирането на закупуването и доставката на военно оборудване за Украйна. 64 % са съгласни с предоставянето на Украйна на статут на кандидат за членство в ЕС. 56 % от анкетираните са доволни от отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна.В този контекст 77 % от европейците подкрепят обща политика за отбрана и сигурност. 80 % смятат, че сътрудничеството по въпросите на отбраната на равнището на ЕС трябва да се засили, 77 % считат, че закупуването на военно оборудване от държавите членки трябва да бъде по-добре координирано, 69 % биха желали ЕС да укрепи капацитета си за производство на военно оборудване, а 66 % заявяват, че в ЕС трябва да се отделят повече средства за отбрана.

Възприятията за икономиката се се подобрили значително. Понастоящем 45 % от анкетираните смятат, че състоянието на европейската икономика е добро (+ 5 процентни пункта от януари—февруари насам), което леко надвишава броя на хората, които смятат, че то е лошо (44 %, -7 процентни пункта). 40 % описват икономическото положение в собствената си държава като добро (+ 5 процентни пункта), а 58 % — като лошо (-8 процентни пункта). 55 % от европейците считат, че планът на ЕС за възстановяване на стойност 800 милиарда евро — NextGenerationEU, може да бъде ефективна мярка в отговор на настоящите икономически трудности.

В еврозоната подкрепата за единната валута остава много висока (78 % срещу 17 %), докато за ЕС като цяло тя е малко по-ниска (71 % срещу 23 %).

За повече информация:

Съобщение за медиите

Стандартен Евробарометър № 99

Данни

Дата на публикуване
10 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България