Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейците гледат на изменението на климата като на най-голямото предизвикателство за бъдещето на ЕС

Европейският парламент и Комисията публикуват съвместно специално проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа.

Замърсяване на въздуха

Европейският парламент и Комисията публикуват съвместно специално проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа.

Със започването на 2022 г. — обявена за Европейска година на младежта — днешното проучване хвърля светлина върху вижданията на младите европейци относно предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз, наред с ключовата роля, която младите хора играят в Конференцията за бъдещето на Европа.

Днешното проучване на Евробарометър показва, че 91 % от хората на възраст 15—24 години смятат, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, докато при хората на възраст 55 или повече години 84 % са съгласни. Почти всеки втори европеец (49 %) гледа на изменението на климата като на основното глобално предизвикателство за бъдещето на ЕС, с огромна подкрепа за екологичните цели на Европейския зелен пакт.

Други бъдещи глобални предизвикателства, изтъкнати от анкетираните, включват здравеопазването (34 %) и принудителната миграция и разселването (посочени от около 30 %).

Наличието на сравними стандарти на живот (31 %) и обща здравна политика (22 %) са двата най-полезни аспекта за бъдещето на Европа. Европейците също така отдават приоритет на по-голямата солидарност между държавите членки (21 %) и енергийната независимост (20 %).

Трите най-често посочени предизвикателства, пред които е изправен самият ЕС, са социалните неравенства (36 %), безработицата (32 %), следвани от въпросите, свързани с миграцията (31 %). Подобно на глобалните предизвикателства, въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата, също заемат челно място в списъка на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, според 32 % от анкетираните.

Голяма част от европейците са съгласни, че живеят щастливо в ЕС (81 %) и тяхната страна (89 %), както и че са доволни от семейния си живот (89 %).

90 % от европейците са съгласни, че гласът на гражданите в ЕС следва да се взема предвид в по-голяма степен при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа. 55 % от европейците посочват, че гласуването на европейските избори е един от най-ефективните начини да се гарантира, че гласовете на гражданите се чуват от вземащите решения на равнището на ЕС.

Проучването, поръчано съвместно от Европейския парламент и Комисията, беше проведено между 16 септември и 17 октомври 2021 г. (вълна EB 96.1) в 27-те държави — членки на ЕС. Проучването беше проведено лично и завършено с онлайн интервюта, когато това беше необходимо поради пандемията от коронавирус. Бяха проведени общо около 26 530 интервюта.

Всички европейци могат да споделят идеите си за това как да формираме нашето общо бъдеще на многоезичната цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа.

Специалното издание на Евробарометър е достъпно на нов специален уебсайт на Евробарометър, предоставящ достъп до проучвания и данни на Евробарометър, публикувани от двете институции от 1974 г. насам.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Специално проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа (януари 2022 г.)

Евробарометър — общественото мнение в Европейския съюз

Данни

Дата на публикуване
25 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България