Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия21 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия одобрява изменения план на България за възстановяване и устойчивост

регионални помощи за България

Европейската комисия одобри изменения план на България за възстановяване и устойчивост. Понастоящем планът е на стойност 5.7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

В изменения план България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени. Измененият план на България продължава да стимулира екологичния (57,5% от отпуснатите по плана средства) и цифровия преход, и да укрепва икономическата и социалната устойчивост на България.

Искането на България се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в низходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства по МВУ, от 6.3 милиарда евро на 5.7 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по МВУ от юни 2022 г. и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 г. и 2021 г. в сравнение с първоначално предвидените.

През декември 2022 г. България получи първо плащане в размер на 1.37 милиарда евро. 

Сега Съветът разполага по правило с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията за одобряване на изменения план.

Данни

Дата на публикуване
21 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България