Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Mай 2022 г.Време за четене 1 мин

Европейската комисия представя предложения свързани с правата на детето

Internet security for children - Tablet and laptop

Европейската комисия представя днес пакет свързан със защитата на правата на детето, включително предложение за ново законодателство на ЕС за защита на децата от сексуално насилие и нова стратегия на ЕС за закрила и овластяване на децата в онлайн пространството.

Комисията предлага ново законодателство на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца онлайн. При 85 милиона снимки и видеоматериали, показващи сексуално насилие над деца, докладвани само в световен мащаб през 2021 г., и много други, които остават недокладвани, сексуалното насилие над деца е широко разпространено. Пандемията от COVID-19 изостри проблема.

Новата Европейска стратегия за по-добър интернет за Децата (BIK+), която се предлага, има за цел осигуряване на достъпни, съобразени с възрастта и информативни онлайн услуги и съдържание, които са в най-добрия интерес на децата. Стратегията представлява цифровото направление на всеобхватната Стратегия на ЕС за правата на детето и отразява цифровия принцип „Децата и младите хора следва да бъдат защитени и овластени онлайн“.

Повече информация ще намерите в съобщенията:

Данни

Дата на публикуване
11 Mай 2022 г.