Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства

критично важни лекарства

Европейската комисия, заедно с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и ръководителите на агенциите по лекарствата на държавите членки, публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства.

Публикацията е в резултат на ангажимента, поет в Съобщението на Комисията относно справянето с недостига на лекарства в ЕС, за ускоряване на работата по този списък, първоначално обявен в предложението на ЕС за фармацевтична реформа. Важна част от усилията на ЕС в рамките на Европейския здравен съюз е да се гарантира, че пациентите разполагат с лекарствата, от които се нуждаят, като се насърчава сигурността на доставките на критично важни лекарства и се предотвратява възникването на недостиг.

Дадено лекарство е посочено като критично важно, когато то е от съществено значение, за да се осигури предоставянето и непрекъснатостта на качествено здравно обслужване и да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве в Европа. Този първи списък на Съюза на критично важните лекарства съдържа над 200 активни вещества, използвани в лекарства за хуманна употреба, за които се счита, че са от съществено значение за ЕС/ЕИП.

Включването на дадено лекарство в този списък не показва, че има вероятност в близко бъдеще да настъпи недостиг на това лекарство. По-скоро това означава, че е от решаващо значение да се предотврати недостигът на тези конкретни лекарства, тъй като липсата им би могла да причини сериозни вреди на пациентите и да създаде значителни предизвикателства за здравните системи.

Списъкът съдържа активни вещества, които обхващат широк спектър от терапевтични области, и включва ваксини и лекарства за редки заболявания. То отразява резултатите от прегледа на 600 активни вещества, взети от шест национални списъка на критично важни лекарства. Списъкът на Съюза ще бъде разширен през 2024 г. и след това ще бъде актуализиран всяка година.

Данни

Дата на публикуване
12 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България