Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски избори: Институциите на ЕС са готови да противодействат на дезинформацията

ЕП

Институциите на ЕС предприемат действия за защита на изборите за ЕП срещу дезинформацията и манипулирането на информация, целящи да подкопаят европейската демокрация.

Изборите за Европейски парламент са водещ елемент от европейската демокрация. Както е документирано например от Европейската обсерватория за цифрови медии, агентите на дезинформацията от и извън ЕС се стремят да подкопаят целостта на изборния процес, доверието в демократичните процеси като цяло и да предизвикат разделение и поляризация в нашите общества. Според Евробарометър 81% от гражданите на ЕС са съгласни, че новините или информацията, които представят погрешно действителността или са фалшиви, са проблем за демокрацията.

Опити за подвеждане на гражданите

През последните месеци институции, граждански организации и проверители на факти като Европейската обсерватория за цифрови медии, Европейската мрежа за стандарти в проверката на факти и специализираният портал EUvsDisinfo (който съдържа материали на различни езици, включително на български) разкриха и оповестиха многобройни опити за подвеждане на гласоподавателите с манипулирана информация.

Разпространителите на дезинформация разпространиха неистини за това как се гласува, направиха опити да разколебаят избирателите, както и да създадат разделение преди изборите чрез узурпиране на важни или спорни теми. 

Понякога тези опити за заблуда се състоят в наводняване на информационното пространство с изобилие от невярна и подвеждаща информация, всичко това с цел изкривяване на обществения дебат. Често високопоставени политици и лидери стават обект на манипулативни кампании. Някои европейски политики често са обект на дезинформация: подкрепата за Украйна, Европейският зелен пакт, миграцията.

Агентите на дезинформацията използват и мрежи от фалшиви профили и неавтентични медии, за да манипулират информационната среда. Неотдавна Европейската служба за външна дейност и националните органи на държавите членки разкриха мащабни дезинформационни операции като False FacadePortal Kombat и Doppelgänger.

Наскоро разследващ доклад, наречен „Оперативно претоварване“ на финландското софтуерно дружество Check First, документира как подозрителни профили са се свързали с повече от 800 проверители на факти и медии в над 75 държави, за да ги претоварят с невярна информация, да изтощят ресурсите им и да се опитат да ги убедят да разпространяват невярната информация чрез разобличаване на статии.

Институции на ЕС: По-големи усилия за защита от манипулиране на информация

Европейският съюз осигурява колективен отговор на съществуващите заплахи. Въз основа на ясен мандат от политическото ръководство, от години институциите на ЕС се борят с предизвикателството, произтичащо от чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство, включително дезинформацията.

Тези усилия се осъществяват в тясно сътрудничество и координация между институциите и с участието на широк кръг други заинтересовани страни –  държавите членки, медиите, проверителите на факти и гражданското общество – с цел споделяне на идеи, обмяна на опит и добри практики и координиране на ответните действия.

ЕС е лидер в световен мащаб в справянето със заплахите, свързани с чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство и работи също с партньори извън ЕС чрез форуми като Механизма за бързо реагиране на Г-7. За да повиши устойчивостта на опитите за външна намеса, ЕС разработи инструментариум за противодействие –  инструменти, вариращи от ситуационна осведоменост и изграждане на устойчивост до законодателство и дипломатически лостове. Всички усилия се полагат при пълно зачитане на основните европейски ценности като свободата на изразяване и свободата на мнение.

Отговорът на дезинформацията включва:

  • Разработване на политики за укрепване на демокрациите, което затруднява злоупотребата с онлайн платформи и защита на журналистите и медийния плурализъм;
  • Повишаване на осведомеността относно дезинформацията и нашата готовност и реакция;
  • Изграждане на обществена устойчивост срещу дезинформацията чрез медийна грамотност и проверка на фактите;
  • Сътрудничество с други институции, национални органи и трети страни.

Институциите на ЕС насърчават няколко дейности, включително кампании за повишаване на осведомеността и инициативи за медийна грамотност, за повишаване на обществената устойчивост срещу дезинформацията и манипулирането на информация. Примерите включват:

  • Официалния уебсайт за европейските избори с раздел „Свободни и честни избори“;
  • Поредица от видеоматериали от Европейския парламент (на 24 официални езика на ЕС), в които се предоставя информация за техниките, използвани от разпространителите на дезинформация за заблуждаване на хората;
  • Брошура на Европейския парламент с 10 съвета за борба с дезинформацията;
  • Набор от инструменти за учителите от Европейската комисия относно начините за откриване и борба с дезинформацията;
  • Съвместна кампания на Комисията и на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги с видеоклип за повишаване на осведомеността преди изборите;
  • Поредица от статии и информация в EUvsDisinfo на ЕСВД.

Въведено е ново законодателство на ЕС

В рамките на този мандат съзаконодателите приеха важни правни текстове като Законодателния акт за цифровите услуги, акта за изкуствения интелект и Закона за прозрачността и насочването на политическата реклама. По време на предишния мандат специалната комисия на ЕП по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията в демократичните процеси в ЕС, а така също и нейният приемник работиха по темата и препоръчаха законодателни мерки и обществени действия за справяне с предизвикателствата.

За повече информация

Уебсайт на Европейския парламент за дезинформацията

Уебсайт на Европейската комисия за дезинформацията

Уебсайт на EUvsDisinfo

Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) обединява проверители на факти, експерти по медийна грамотност и научни изследователи с цел анализиране и противодействие на дезинформацията. EDMO разполага с центрове, обхващащи всички държави от ЕС.

Списък на националните проверители на факти: Европейска мрежа за стандарти за проверка на фактите (EFCSN)

Данни

Дата на публикуване
6 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България