Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски законодателен акт за свободата на медиите: ЕК започва обществена консултация

Европейската комисия публикува открита обществена консултация относно предстоящия Европейски законодателен акт за свободата на медиите – инициатива, обявена от председателя Фон дер Лайен в Речта за състоянието на Съюза през 2021г. 

World Press Freedom Day

Комисията публикува открита обществена консултация относно предстоящия Европейски законодателен акт за свободата на медиите – знаменателна инициатива, обявена от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2021 г. за запазване на плурализма и независимостта на медиите на вътрешния пазар на ЕС. Тази консултация следва поканата за представяне на мнения, публикувана на 21 декември 2021 г., в която се очертават основните цели на инициативата, възможните варианти и въздействия.

Целта на консултацията е да се съберат мнения по най-важните въпроси, засягащи функционирането на вътрешния медиен пазар, включително различните видове намеса в медиите, както и икономическите тенденции. Консултацията обхваща три основни сфери, отнасящи се до медийните пазари: първата е съсредоточена върху прозрачността и независимостта (напр. контрол върху сделките на медийния пазар, прозрачност на собствеността върху медиите и измерване на аудиторията), втората – върху условията за доброто им функциониране (напр. представяне на обществеността на множество гледни точки, медийни иновации на пазара на ЕС), а третата – върху справедливото разпределение на държавните ресурси (напр. независимост на обществените медии, прозрачност и справедливо разпределение на държавната реклама). Също така очакваме обратна информация относно основните варианти за управление на акта, които биха могли да се основават на постигнатото от Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA). 

Очаква се предложението да бъде представено от Комисията през третото тримесечие на 2022 г. Целта на откритата обществена консултация е да се съберат мнения, доказателства и данни от гражданите, и по-специално журналистите, медиите (както частните, така и обществените), академичните среди, гражданското общество, публичните органи, предприятията и всички заинтересовани страни, за да се помогне на Комисията да формулира тези нови правила.

Информацията може да бъде предоставена до 21 март 2022 г. на портала „Споделете мнението си“.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
10 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България