Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски здравен съюз: Нов подход на ЕС към откриване на рак — повече и по-добърскрининг

Като част от схемата на ЕС за скрининг на рака, която ще бъде предложена в рамките на европейския план за борба с рака, Комисията днес представя нов подход към подкрепата за държавите членки да използват в по-голяма степен скрининга за рак.

Cancer Treatments - Laboratory research

Като част от схемата на ЕС за скрининг на рака, която ще бъде предложена в рамките на европейския план за борба с рака, Комисията днес представя нов подход към подкрепата за държавите членки да използват в по-голяма степен скрининга за рак. Предложената препоръка поставя акцент върху ранното откриване на ракови заболявания и има за цел да се увеличи броят на скринингите, като се обхванат повече целеви групи и повече ракови заболявания.

Този нов подход, който е основан на най-новите налични научни разработки и данни, ще улесни държавите членки да гарантират, че до 2025 г. съответен скрининг се предлага на 90% от населението на ЕС, което отговаря на условията за скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото черво и ректума. Освен това съгласно новата препоръка се разширява обхватът на масовия организиран скрининг, така че да включва и рака на белите дробове, простатата и, при определени обстоятелства, стомаха.

С предложената препоръка се въвежда нов подход на ЕС за прилагане на най-добри практики за одобряване на скрининга за рак и се заменя сегашната, която се прилага вече от 20 години и спешно се нуждае от актуализиране. Предложението е водеща инициатива от Европейския план за борба с рака и отразява най-новите налични научни достижения и данни. За въвеждането на новите препоръки има финансова подкрепа — 38,5 милиона евро в рамките на програма „ЕС в подкрепа на здравето“, „Хоризонт Европа“ и 60 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“. Комисията ще предложи и допълнително финансиране за скрининг за рак в рамките на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ за 2023 г. Освен това може да се предостави подпомагане от европейските регионални, кохезионни и социални фондове.

Целта на препоръката е да се използва в по-голяма степен скринингът за рак на гърдата, маточната шийка и на дебелото черво и ректума, за да се постигне целта, заложена в европейския план за борба с рака, до 2025 г. да се предоставя достъп до такъв скрининг на 90 % от населението на ЕС, което отговаря на съответните условия. Освен това целевият скрининг следва да обхване и други видове рак, по-специално рака на простататабелите дробове и стомаха.

За да се улесни по-целенасочен и по-малко инвазивен скрининг, с препоръката:

  • се разширява и целевата група за скрининг за рак на гърдата, която вече ще включва жени на възраст между 45 и 74 години (засега възрастовата група е от 50 до 69 години);
  • се предлага за откриване на рак на маточната шийка да се извършва изследване за човешки папиломавирус (HPV) при жени на възраст от 30 до 65 години най-малко на всеки 5 години, като се вземе предвид ваксинационният статус във връзка с HPV;
  • се призовава за тестове за рак на дебелото черво и ректума при лица на възраст 50—74 години под формата на фекален имунохимичен тест с цел профилиране и разпределение, за да може пациентите евентуално да бъдат насочвани към последваща ендоскопия/колоноскопия.

Въз основа на най-новите данни и методи препоръката разширява обхвата на организирания скрининг, така че да включва още три вида рак:

  • изследване за рак на белите дробове за настоящите силни пушачи и бившите пушачи на възраст 50—75 години;
  • изследване за рак на простатата при мъжете до 70 години въз основа на специфичен за простатата антигенен тест и магнитно-резонансна томография като последващо изследване;
  • в регионите с висока заболеваемост и смъртност от рак на стомаха — скрининг за Helicobacter pylori и наблюдение на предраковите стомашни лезии.

В препоръката се обръща специално внимание на равния достъп до скрининг, нуждите на конкретни социално-икономически групи, лица с увреждания и лица, които живеят в селски или отдалечени райони, за да стане скринингът за рак реалност в целия ЕС. Важно е също така да се гарантират подходящи и навременни диагностични процедури, лечения, психологическа подкрепа и последващи грижи. Освен това с препоръката се въвежда редовен систематичен мониторинг на програмите за скрининг, включително различията, чрез Европейската информационна система за рака и Регистъра на неравенствата при раковите заболявания.

В подкрепа на изпълнението ще се разработят насоки на ЕС за скрининга за рак и лечението на рака на простатата, белите дробове и стомаха с финансово подпомагане от „ЕС в подкрепа на здравето“. Съществуващите насоки на ЕС във връзка с рака на гърдата, рака на маточната шийка и рака на дебелото черво и ректума ще бъдат редовно актуализирани.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно препоръката за нов подход към скрининг на рак

Предложение за препоръка на Съвета относно засилване на превенцията чрез ранно откриване: Нов подход към скрининг за рак

Приложение към предложението

Консултация със заинтересованите страни във връзка с предложението

Въпроси и отговори относно скрининг за рак

Информационен документ: Европейски план за борба с рака — нов подход към скрининг за рак

Информационен документ: Европейски план за борба с рака — докъде сме стигнали?

Информационни документи от JRC

Доклад: Скрининг за рак в ЕС

Политика на ЕС в областта на раковите заболявания

Център за задълбочаване на познанията за раковите заболявания

Данни

Дата на публикуване
20 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България