Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски здравен съюз: за по-силна роля на Европейската агенция по лекарствата

Съветът прие регламент за преразглеждане на мандата на Европейската агенция по лекарствата (EMA). Приемането на по-засилен мандат на ЕМА е част от пакета с документи относно Европейския здравен съюз, предложен от Комисията през ноември 2020 г.

The European Medicines Agency (EMA)

Като част от текущата работа по изграждане на силен Европейски здравен съюз Съветът днес прие регламент за преразглеждане на мандата на Европейската агенция по лекарствата (EMA). Така бе предприета важна стъпка към укрепването на готовността на EMA за кризи и управлението им по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия. 

Благодарение на засиления си мандат Агенцията може да постигне по-бързо координирана реакция на равнището на ЕС при здравни кризи чрез:

  • наблюдение и намиране на решения за риска от недостиг на ключови по важност лекарства и медицински изделия;
  • предоставяне на научни консултации относно лекарства, които е възможно да имат потенциал за лечение, превенция или диагностициране на заболявания, които са причина за криза;
  • координиране на изследванията за наблюдение на ефективността и безопасността на лекарствените продукти, предназначени за лечение, профилактика или диагностициране на заболявания, свързани с кризата в областта на общественото здраве;
  • координиране на клиничните изпитвания на лекарствени продукти, предназначени за лечение, профилактика или диагностика на заболявания, свързани с кризата в областта на общественото здраве;
  • прехвърляне на експертните групи по Регламента за медицинските изделия към Агенцията.

В законодателството също така официално се създава ръководна група по недостига на лекарства и медицински изделия и работна група по извънредните ситуации, които работят по горепосочените задачи.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
25 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България