Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски зелен пакт: Нов Зелен алианс между ЕС и Норвегия

Visit of Jonas Gahr Støre, Norwegian Prime Minister, and signature of the EU-Norway Green Alliance

ЕС и Норвегия създадоха Зелен алианс, за да укрепят съвместните си действия в областта на климата, усилията си за опазване на околната среда и сътрудничеството в името на прехода към чиста енергия и чиста промишленост. Споразумението беше подписано в Брюксел от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Норвегия е дългогодишен и надежден партньор на ЕС и ние споделяме обща визия за изграждане на неутрален по отношение на климата континент. Искаме нашите общества и икономики да просперират заедно, като същевременно намаляваме емисиите, опазваме природата, декарбонизираме енергийните си системи и екологизираме промишлени си отрасли. Нашият Зелен алианс прави връзките ни още по-здрави и ни дава възможност да работим заедно за по-добро бъдеще.

И ЕС, и Норвегия потвърждават отново своя ангажимент да постигнат целите си за 2030 г. — да намалят емисиите на парникови газове с най-малко 55 % в сравнение с 1990 г., както и да постигнат неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. Целите са ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб до 1,5 °C в съответствие с Парижкото споразумение, като същевременно се гарантират енергийната сигурност, опазването на околната среда и правата на човека. ЕС и Норвегия ще работят в тясно сътрудничество, за да гарантират успешното изпълнение на Парижкото споразумение и историческото споразумение за биологичното разнообразие, постигнато на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (COP15).

Зеленият алианс между ЕС и Норвегия, подготвен и договорен под егидата на изпълнителния заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс, ще се съсредоточи върху следните приоритетни области:

  • засилване на усилията за борба с изменението на климата, включително сътрудничеството в областта на адаптирането към изменението на климата, ценообразуването на въглеродните емисии, поглъщанията на въглерод и улавянето, транспорта, използването и съхранението на въглерод;
  • засилване на сътрудничеството по въпроси, свързани с околната среда, с акцент върху спирането и обръщането на процеса на загуба на биологично разнообразие, деградацията на горите и обезлесяването, насърчаване на кръговата икономика и вземане на мерки, засягащи целия жизнен цикъл на пластмасите, разработване на световни стандарти за управление на химикалите и отпадъците и устойчиво управление на океаните; 
  • подкрепа за екологичния промишлен преход и по-нататъшно засилване на политическото и промишленото сътрудничество чрез стратегически партньорства, като например бъдещо стратегическо партньорство за устойчиви суровини и вериги за създаване на стойност в сектора на акумулаторните батерии;
  • ускоряване на прехода към чиста енергия с акцент върху водорода и енергията от възобновяеми източници в морето.
  • декарбонизация на транспортния сектор във всички видове транспорт, като се обърне специално внимание на корабоплаването с нулеви емисии на парникови газове и нулево замърсяване;
  • засилване на регулаторното и стопанското сътрудничество за определяне на световни стандарти за иновативните екологични решения, необходими за ускоряване на прехода към кръгова икономика и икономика с нулеви нетни емисии;
  • консолидиране на съществуващото сътрудничество в областта на научните изследвания, образованието и иновациите в областта на декарбонизацията, енергията от възобновяеми източници и биоикономиката;
  • съвместна работа за насърчаване на финансирането и инвестициите за устойчиво развитие, за да може Европа да поеме по пътя към екологично устойчива, неутрална по отношение на климата и устойчива на изменението на климата икономика.

Зеленият алианс е най-обхватната форма на двустранен ангажимент, установен в рамките на Европейския зелен пакт, като и двете страни се ангажират с неутралност по отношение на климата и с привеждането на своите вътрешни и международни политики в областта на климата в съответствие с тази цел. Това е едва второто такова споразумение след Зеления алианс между ЕС и Япония, подписан през 2021 г. Освен това ЕС и Норвегия се споразумяват съвместно да насърчават по-нататъшни действия в областта на климата в световен мащаб. За тази цел двете страни, в качеството си на водещи основни донори на финансиране на борбата с изменението на климата, ще си сътрудничат в подкрепа на развиващите се страни и нововъзникващите икономики в процеса на изпълнение на техните политики в областта на климата и околната среда. За да се подпомогне да се задържи повишаването на температурата в световен мащаб в рамките на ограничението от 1,5 °C, в споразумението се потвърждава, че пълното спазване на принципа на предпазните мерки е от първостепенно значение в Арктическия регион.

За повече информация

Изявление на председателя Фон дер Лайен по време на съвместното изявление за медиите относно Зеления алианс с министър-председателя на Норвегия Стьоре

Данни

Дата на публикуване
24 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България