Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски зелен пакт: по-устойчиво използване на природните ресурси на растенията и почвите

Vegetables

Европейската комисия прие пакет от мерки за устойчиво използване на ключови природни ресурси, които също така ще укрепят устойчивостта на продоволствените системи и селското стопанство в ЕС.

Благодарение на Закона за мониторинга на почвите ще се насочим към осигуряване на здравето на почвите в ЕС, което трябва да бъде постигнато до 2050 г., като се събират данни за здравето на почвите, които се предоставят на земеделските стопани и други управители на почви. Със закона устойчивото управление на почвите се превръща в норма и се вземат мерки за случаите на неприемливи рискове за човешкото здраве и околната среда, които се дължат на замърсяване на почвата. Днешните предложения също така ще насърчат иновациите и устойчивостта, като позволят безопасното използване на техническия прогрес в новите геномни техники, за да се даде възможност да се разработват устойчиви на изменението на климата култури и да се намалява употребата на химически пестициди, и като гарантират по-устойчиви, висококачествени и разнообразни семена и репродуктивен материал за насажденията и горите. И накрая, с новите мерки се предлага също и намаляване на хранителните и текстилните отпадъци, което ще допринесе за по-ефективно използване на природните ресурси и допълнително намаляване на емисиите на парникови газове от съответните сектори.

Тези мерки ще донесат дългосрочни икономически, социални, здравни и екологични ползи за всички. Чрез осигуряването на по-устойчиви природни активи новите правила подкрепят по-специално хората, чийто живот и благоденствие са пряко свързани със земята и природата. Те ще допринесат за проспериращи селски райони, продоволствена сигурност, устойчива и процъфтяваща биоикономика, ще помогнат на ЕС да застане начело на иновациите и научните разработки, да обърне посоката на загубата на биологично разнообразие и да се подготви за последиците от изменението на климата.

 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно устойчивото използване на природните ресурси

Съобщение за устойчивото използване на природните ресурси

Предложение за новите геномни техники

Въпроси и отговори относно новите геномни техники

Информационен документ за новите геномни техники

Анимация за новите геномни техники

Предложение за растителен и горски репродуктивен материал

Въпроси и отговори относно растителния и горския репродуктивен материал

Информцаионен документ за растителния и горския репродуктивен материал

Предложение за хранителните отпадъци

Въпроси и отговори относно хранителните отпадъци

Информационен документ за хранителните отпадъци

Предложение за почвите

Въпроси и отговори относно почвите

Информационен документ за почвите

Предложение за текстилните отпадъци

Съобщение за медиите относно текстилните отпадъци

Информационен документ за текстилните отпадъци

Данни

Дата на публикуване
5 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България