Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски зелен пакт: Предложения на ЕК за отстраняване, рециклиране и устойчиво съхранение на въглерода

Press conference by Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, and Kadri Simson, European Commissioner, on a package of proposals on energy and climate action

Европейската комисия прие съобщение относно „Устойчиви въглеродни цикли“, в което се посочват начините за увеличаване на поглъщането на атмосферния въглерод. За да се балансира въздействието на нашите емисии на CO2, ЕС ще трябва драстично да намали зависимостта си от въглерод от изкопаеми изтичници, да увеличи улавянето на въглерод в селскостопанските почви с цел съхранение на повече въглерод в природата и да насърчи промишлени решения за устойчиво и проверимо отстраняване и рециклиране на въглерода. Отстраняването на повече въглерод от атмосферата и съхраняването му в океаните и крайбрежните влажни зони е от съществено значение за изпълнението на правно обвързващия ангажимент на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

В съобщението се определят краткосрочни и средносрочни действия в подкрепа на улавянето на въглерод в селскостопанските почви и за разширяване на този екологосъобразен бизнес модел за по-добро възнаграждаване на лицата, стопанисващи земи, за работата им по улавянето на въглерод и опазването на биологичното разнообразие. До 2030 г. инициативите за улавяне на въглерод в селскостопанските почви следва да допринесат с 42 млн. тона CO2, съхранен в естествените поглътители на въглерод в Европа. Мерките за постигане на тази цел включват:

  • насърчаване на практиките за улавяне на въглерода в почвите в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) и други програми на ЕС, например програмата LIFE и научноизследователската мисия на „Хоризонт Европа“ Пакт за почвите в Европа“, както и чрез национално финансиране от публичния и от частния сектор;
  • стандартизиране на методиките за мониторинг, докладване и проверка, необходими за осигуряване на ясна и надеждна рамка за сертифициране на улавяне на въглерода в селскостопанските почви, като се даде възможност за развитие на доброволни пазари на въглерод;
  • предоставяне на по-добри знания, управление на данни и персонализирани консултантски услуги за лицата, стопанисващи земи, както на сушата, така и в рамките на синята въглеродна екосистема.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
15 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България