Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Големите онлайн платформи публикуваха 6-месечни доклади по Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Пакет от 6-месечни доклади на големите платформи съгласно ангажимента им по новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията.

Věra Jourová

Основните онлайн платформи, подписали новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г. – Google, Meta, Microsoft и TikTok –  публикуваха доклади за изпълнението на ангажиментите си за намаляване на разпространението на дезинформация. Документите, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Центъра за прозрачност, показват, че подписалите страни полагат допълнителни усилия за повишаване на прозрачността и за предоставяне на данни. Това е първият пакет от доклади за пълно шестмесечие на големите платформи, които са поели ангажимент да изготвят такива документи на всяко полугодие съгласно Кодекса.

Вера Йоурова, заместник-председател на ЕК, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: „Дезинформацията все още е един от най-големите рискове за европейското демократично информационно пространство, включително що се отнася до войната на Русия в Украйна и изборите. Тъй като европейците се подготвят да гласуват през 2024 г., всички заинтересовани страни трябва да дадат своя принос в борбата с онлайн дезинформацията и чуждестранната намеса, за да защитят нашия онлайн дебат. Кодексът се оказва полезен като процес, но всички ние трябва да направим повече. Призовавам платформите да се ангажират изцяло с изпълнението на ангажиментите, които са поели съгласно Кодекса, за да спомогнат за гарантиране на устойчивостта на демокрацията.“

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Почтеността на изборите е сред нашите приоритети за прилагането на Законодателния акт за цифровите услуги, тъй като навлизаме в период на избори в Европа. Опираме се на нашия вътрешен експертен опит, развит през годините, както и на опита с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Публикуваните днес доклади предоставят важна информация за начина, по който платформите се борят с дезинформацията онлайн, и ще послужат за основа на нашата оценка на мерките, въведени с цел спазване на Законодателния акт за цифровите услуги.“ 

Докладите показват, че платформите подобряват предоставянето на по-подробни и задълбочени данни. Необходими са обаче допълнителни усилия за предоставяне на по-целенасочени, пълни и съдържателни данни. Освен това подписалите страни докладваха за усилията си да предоставят гаранции по отношение на новите системи и услуги с генеративен изкуствен интелект.

  • Докладите включват и специална глава за дезинформацията, свързана с Украйна.
  • Следващият пакет от доклади, който се очаква в началото на 2024 г., ще включва специална глава за борбата с дезинформацията около изборите.

Докладите са придружени от набор структурни показатели, които предоставят допълнителна информация за дезинформацията в онлайн платформите и за въздействието на Кодекса за намаляване на нейното разпространение. Комисията очаква подписалите страни да продължат работата си чрез разширяване и прецизиране на бъдещите доклади.

Допълнителна информация:

Изявление пред медиите на заместник-председателя Йоурова след срещата със страните, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Данни

Дата на публикуване
26 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България