Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия26 Януари 2023 г.Представителство в България

Google се ангажира да предоставя на потребителите по-ясна и по-точна информация съобразно с правилата на ЕС

Търсене на информация онлайн
(c) European Union, 2017

За да приведе допълнително практиките си в съответствие с правото на ЕС — главно във връзка с липсата на прозрачност и ясна информация за потребителите — Google се ангажира да въведе промени в няколко от своите продукти и услуги. След диалог, започнат през 2021 г. с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП), координиран от Европейската комисия и ръководена от органа на Нидерландия за защита на потребителите и пазарите и белгийската генерална дирекция за икономическа инспекция, Google се съгласи да предприеме действия по проблемите, посочени от органите, и да въведе промени в Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights, за да гарантира спазването на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Преглед на поетите задължения:

След диалога Google се ангажира да ограничи способността си да прави едностранни промени, свързани с поръчките, що се отнася до цената и отмяната, и да създаде адрес на електронна поща, предназначен само за органите за защита на потребителите, за да могат да подават сигнали и да искат бързо премахване на незаконно съдържание.

Освен това Google се съгласи да въведе редица промени в практиките се, като например:

Google Flights и Google Hotels:

  • Да дава ясна информация на потребителите дали сключват договор пряко с Google или той действа просто като посредник;
  • да посочва ясно използваната референтна цена, когато на платформата се рекламират отстъпки, както и факта, че отзивите в Google Hotels не се проверяват;
  •  да приеме същите ангажименти за прозрачност като другите големи платформи за настаняване, що се отнася до начина, по който представя информация на потребителите, например за цените или наличността.

Google Play Store и Google Store:

  • Да предоставя ясна преддоговорна информация за разходите за доставка, правото на отказ и наличието на възможности за ремонт или замяна. Освен това Google ще улесни достъпа до информация относно компанията (напр. юридическо наименование и адрес) и ще осигури възможности за директен и ефективен контакт (напр. със служители по телефона);
  • да поясни как да се разглеждат версиите на Google Play Store в различните държави и да информира разработчиците за задълженията им съгласно Регламента относно блокирането на географски принцип да направят приложенията си достъпни в целия ЕС, както и да даде възможност на потребителите да използват платежни средства от всяка държава от ЕС.

Следващи стъпки

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП) ще наблюдава активно изпълнението на тези ангажименти, а националните органи ще наблюдават и налагат спазването на правилата, когато е необходимо. По-специално съществува една практика на Google, която все още не е в пълно съответствие с Регламента относно блокирането на географски принцип и при която дружеството прилага технически ограничения за използването на приложенията, които по принцип биха били налични в държавата, в която потребителят се намира временно. Google се обоснова с това, че потребителите могат да сменят държавата си на пребиваване веднъж годишно, за да имат достъп до местните приложения и игри в друга държава членка. Тази промяна може обаче да доведе до загуба на придобито съдържание и на наличен кредит, което се счита за нарушение на Регламента относно блокирането на географски принцип.

За повече информация:

Обща позиция на националните органи от мрежата за СЗП относно търговските практики и условията на Google.com

Пълен списък на промените

Повече информация относно действията за налагане на спазването на законодателството в областта на защитата на потребителите

Данни

Дата на публикуване
26 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България