Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Икономическа прогноза на ЕК от есента на 2023 г.

Есенна икономическа прогноза

Европейската комисия представи есенната икономическа прогноза от 2023 г. Въпреки че тази година европейската икономика забави темпове на фона на високи разходи за живот, слабо външно търсене и затягане на паричната политика, очакванията са икономическата активност постепенно да се възстанови в бъдеще. Eсенната прогноза предвижда растеж на БВП през 2023 г. от 0,6% както в ЕС, така и в еврозоната, a през 2024 г. растежът на БВП се очаква да се увеличи до 1,3%. Това e преразглеждане в низходяща посока с 0,2 и 0,1 процентни пункта съответно за 2023 и 2024 в сравнение с предвижданията от лятото. За България се очаква икономическият растеж да се забави през 2023 г. (2%) и 2024 г. (1,8%), след което да се възстанови през 2025 г.

Инфлацията в ЕС продължава да намалява, като в еврозоната през октомври тя е намаляла до 2,9% спрямо върховата си стойност от 10,6% преди година. Това е най-ниското равнище от юли 2021 г. насам. Очаква се общата инфлация в ЕС да намалее от 6,5% през 2023 г. на 3,5% през 2024 г. и 2,4% през 2025 г. В България през прогнозния период се очаква по-малко забавяне на инфлацията, като се имат предвид намаляващите базови ефекти от 2022 г., неотдавнашното покачване на международните цени на петрола и по-трайната инфлация в сектора на услугите. Очаква се годишната инфлация да спадне до 8,8% през 2023 г., след което да се забави допълнително до 4,0% през 2024 г. и 2,9% през 2025 г.

За България рисковете за макроикономическите перспективи като цяло са балансирани, но евентуалното забавяне при усвояването на средства от ЕС и изпълнението на българския план за възстановяване и устойчивост ще доведе до по-слаби перспективи за растеж.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите и в  прогнозата за България.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: "Наближаваме края на година, изпълнена с предизвикателства за европейската икономика. В перспектива за 2024 г. очакваме умерено повишаване на растежа, инфлацията да продължава да намалява, а пазарът на труда да остане устойчив. Благодарение отчасти на Механизма за възстановяване и устойчивост, инвестициите ще продължат да нарастват. Очаква се публичният дълг и дефицитите да продължат да намаляват, макар и по-плавно. Разрастващият се конфликт в Близкия изток досега оказа ограничено икономическо въздействие извън региона, но повишеното геополитическо напрежение допълнително увеличи несигурността и рискува да влоши перспективите."

Данни

Дата на публикуване
15 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България