Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

InvestEU: 40 млн. евро за 1 500 нови зарядни станции за електромобили в България

Чрез заем от ЕИБ за „Елдрайв Холдинг“, програмата InvestEU подкрепя разширяването на мрежата от зарядни станции за електрически автомобили в България, Литва и Румъния.

зарядни станции за електромобили
European Union, 2023

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри заем в размер на 40 млн. евро на „Елдрайв Холдинг“ – водещ оператор за зарядни станции на електромобили под контрола на български инвеститори и регистриран в Австрия – за инсталиране на 8 472 зарядни станции за  електрически автомобили в България, Литва и Румъния през следващите три години, в подкрепа на чистата мобилност и на целите на Зеления пакт на ЕС за устойчив транспорт и декарбонизация.

Споразумението е подкрепено от програмата InvestEU, която привлича инвестиции за приоритетите в политиката на ЕС като зеления преход, конкурентоспособността, иновациите и устойчивата инфраструктура.

Благодарение на помощта от InvestEU и финансирането от ЕИБ, „Елдрайв Холдинг“ възнамерява да вложи близо 146 млн. евро за инсталирането на 4 376 нови зарядни станции за електромобили в Румъния, 2 575 в Литва и 1 530 в България, като по този начин ще ускори изграждането на необходимата инфраструктура за внедряване на чист транспорт в трите страни и ще подпомогне прехода към неутралност по отношение на климата. Очаква се проектът да даде тласък на навлизането на пазара на електрически автомобили и да противодейства на замърсяването на въздуха.

Проектът ще помогне на България, Литва и Румъния да постигнат заложените в Зеления пакт на ЕС цели за един милион обществени зарядни станции за електромобили и станции за алтернативни горива във всички 27 държави членки до 2027 г. Мрежите за зареждане на електрически автомобили ще бъдат от решаващо значение за прехода към електрически превозни средства и ще спомогнат за намаляване на емисиите от парникови газове в трите страни.

Холдингът вече експлоатира над 1 200 зарядни станции за електромобили в трите страни. Зареждането на електрически автомобили е сред секторите, които имат право на допълнителна подкрепа по специалната инициатива на ЕИБ в помощ на европейския план REPowerEU.

Данни

Дата на публикуване
27 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България