Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия3 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

InvestEU: заем от 35 млн. евро за нов завод за преработка на слънчогледово олио в Попово

InvestEU

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за заем в размер на 35 млн. евро за съфинансиране на изграждането на нов завод за преработка на слънчогледово олио в град Попово и за закупуването на железопътни вагони за транспортиране на хранителни масла. Споразумението е с водещия производител и търговец на зърно в България „Кристера“ АД, част от „Агрия Груп Холдинг“.

Споразумението е подкрепено от програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 млрд. евро допълнителни инвестиции през периода 2021-2027 г. InvestEU предоставя на Европейския съюз решаващо дългосрочно финансиране като привлича публични и частни средства в подкрепа на зеления преход, конкурентоспособността, иновациите и устойчивата инфраструктура. Програмата се състои от три компонента: фонда InvestEU, консултантския център InvestEU и портала InvestEU. Фондът InvestEU действа чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти чрез гаранции от бюджета на ЕС в размер на 26,2 млрд. евро. Гаранцията от бюджета ще подкрепи изцяло инвестиционните проекти на изпълнителите, ще увеличи способността им да поемат рискове и по този начин ще привлече допълнителни инвестиции за най-малко 372 млрд. евро.

Новият завод ще оптимизира производството на маслодайни култури и ще създаде нови работни места. Вицепрезидентът на ЕИБ Кирякос Какурис заяви: "Това е проект, който ще стимулира регионалното и икономическото развитие на страната по устойчив начин, като финансира инвестиции в по-слабо развит регион на ЕС и по този начин ще насърчи социалното сближаване и справедливия растеж“.

Предприятието ще използва безотпадъчни и екологични технологии, които ще благоприятстват климата чрез производството на възобновяема енергия от отпадъчните люспи на слънчогледовите семена.

Проектът, който се очаква да бъде въведен в експлоатация  през втората половина на 2027 г., предвижда и закупуване на железопътни вагони за транспортиране на продукцията до пристанище Варна, като по този начин ще бъдат намалени емисиите на парникови газове от автомобилен товарен транспорт.

Данни

Дата на публикуване
3 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България