Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

„Като на филм“ – както е в реалния живот – както е в България – отбелязване на ключовите постижения на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в България

Петък беше денят да отпразнуваме значимите постижения на териториалната програма в България, която допринася за всички български граждани, където и да живеят в страната.

Годишно събитие на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в България

Ключовите постижения на третата по големина оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за периода 2014-2020 г. на България бяха отбелязани по време на годишното събитие на програмата, което се проведе днес в София, в Регионалния център за съвременни изкуства – Топлоцентрала.

С принос в размер на 1.4 милиарда евро от Европейския фонд за регионално развитие тази програма беше насочена към преодоляване на териториалните дисбаланси в страната, като имаше за цел допълващ ефект за постигане на целите на политиката за регионално и градско развитие на България. Програмата преобрази множество области във всички региони и подобри условията на живот на българските граждани чрез:

  • инвестиране в устойчиво и интегрирано градско развитие;
  • енергийна ефективност в центровете за подкрепа в периферните райони;
  • регионална образователна инфраструктура;
  • регионална здравна инфраструктура;
  • регионална социална инфраструктура; регионален туризъм;
  • регионална пътна инфраструктура.

Най-големите градове в България, в които живеят общо над четири милиона души, претърпяха значителна градска трансформация благодарение на инвестициите, направени в рамките на интегрираните действия за устойчиво градско развитие, насочени към екологична инфраструктура, улични мрежи и градски центрове.

Инвестициите по програмата, отделени за целева подкрепа за мерки за енергийна ефективност, са довели до подобряване на енергийните характеристики на 937 сгради, обхващащи многофамилни жилищни сгради и обществени структури.

Като част от програмата 500 километра от регионалната пътна инфраструктура на България са преминали успешно рехабилитация и възстановяване, което е довело до подобряване на свързаността и достъпността в цялата страна.

Освен това една от ключовите инвестиции на оперативна програма „Региони в растеж“ е подобряването на културната инфраструктура и туристическите атракции. Един от водещите проекти - Център за съвременно изкуство и библиотека Бургас - получи наградата на публиката RegioStars за 2023 г. Центърът, някога изоставено градско пространство, а сега модерна привлекателна сграда, получи признание за насърчаване на културното многообразие, творческата мобилност и напредъка в развитието на културните и творчески индустрии.

Положителното въздействие на програмата надхвърля инфраструктурните инвестиции, тъй като програмата изигра решаваща роля в процеса на деинституционализация, като подкрепи над 160 обекта, със специален акцент върху 114, посветени на грижите за деца. Освен това оперативна програма „Региони в растеж“ е подпомогнала образователни институции, като 139 училища и 83 детски градини са се възползвали от модернизацията.

Заключителното събитие предостави отлична възможност да се признаят всички постижения до момента и да се видят трайните положителни промени в регионите и градовете на България, поставяйки основите на динамично и приобщаващо бъдеще за всички граждани.

Европейската комисия беше представена от Милена Новакова, ръководител на българския екип, отдел „България, Унгария, Словения“, която приветства всички участници в церемонията и благодари на Управляващия орган за усилията, положени през годините. Тя очерта основните постижения на програмата през призмата на някои добри примери като ремонта на синагогата във Видин, реконструкцията и обновяването на музея „Възраждане и Учредително събрание“ в старопрестолната столица Велико Търново, модернизацията на градската среда във Варна и т.н.

Преди събитието се проведе малка кампания „EUinmyRegion“, предизвиквайки зрителите да разпознаят местоположението на съфинансирания проект, изобразенo в акаунтите на програмата в социалните медии Facebook, Instagram and Linkedln).

#EUinmyregion

И накрая, събитието постави началото на новата програма „Развитие на регионите“ за програмния период 2021-2027 г. С над 1.5 милиарда евро от Европейския фонд за регионално развитие програмата цели да инвестира в изграждането на жизнеспособни, икономически силни и устойчиви региони в България, с акцент върху насърчаването на балансирано териториално развитие чрез интегрирани инвестиции.

Данни

Дата на публикуване
8 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България