Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Хърватия се присъединява към еврозоната и Шенген

Хърватска монета от 2 евро
European Union, 2022

На 1 януари 2023 г. Хърватия приема еврото като своя валута и се присъединява напълно към Шенгенското пространство. Това бележи важен момент в историята на Хърватия, на еврозоната и Шенген, и на ЕС като цяло, след период на интензивна подготовка и значителни усилия от страна на Хърватия да изпълни всички необходими изисквания.

С присъединяването на Хърватия 20 държави-членки и 347 милиона граждани на ЕС ще споделят общата валута на ЕС. Що се отнася до Шенген, това е осмото разширяване и първото след 11 години.

Еврото ще донесе практически ползи на хърватските граждани и предприятия. То ще улесни пътуването и живота в чужбина, ще повиши прозрачността и конкурентоспособността на пазарите и ще подпомогне търговията. Евробанкнотите и евромонетите също така ще се превърнат в осезаем символ за всички хървати на свободата, удобството и възможностите, предоставяни от ЕС. Обществената подкрепа за еврото в еврозоната остава много силна, като голямо мнозинство от гражданите на ЕС вярват, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за собствената им страна.

Шенгенското пространство позволява на 420 милиона души да пътуват свободно между страните членки, без да преминават през граничен контрол. Това позволява да се развие обща, споделена отговорност за контрола на външните граници на Съюза и отговорността за издаване на общи шенгенски визи. Повече от 35 години Шенген е пространство на ценности, свобода, сигурност и справедливост. Особено в настоящия геополитически и икономически контекст Шенгенското пространство е инструмент за стабилност, устойчивост и възстановяване.

Въвеждане на еврото на практика

От 1 януари 2023 г. еврото постепенно ще заменя куната като валута на Хърватия. В съответствие с постоянните данни за стабилност на обменния курс, куната ще се обменя по курс от 1 евро за 7,53450 хърватски куни. Двете валути ще се използват паралелно за период от две седмици. При плащане в куни, рестото ще се връща в евро. Това ще позволи постепенно изтегляне на куната от обращение.

Двойното обозначаване на цените в куни и евро стана задължително на 5 септември 2022 г. и ще се прилага до 31 декември 2023 г. За да се защитят потребителите и да се отговори на притесненията им относно неоправдани увеличения на цените в периода на преминаване към еврото, беше въведен 'Бизнес етичен кодекс', за да се гарантира стабилност на цените на стоките и услугите, като се помага на бизнеса правилно да преизчисли и да покаже цените. Предприятията, които се присъединят към инициативата, могат да покажат логото си, като гаранция за клиентите си, и ще загубят това право, ако се установи, че нарушават Кодекса. Етичният кодекс се следи от Държавния инспекторат, който ще следи цените на често купуваните стоки и услуги по време на прехода.

Търговските банки са получили евро банкноти и монети предварително от Хърватската национална банка, като  на свой ред те са доставили евро в брой на магазини и други предприятия. Куни могат да се обменят за евробанкноти и евромонети във Финансовата агенция и пощенските служби до 30 юни 2023 г. Обмяната е безплатна. Обмяната на банкноти и монети куни в търговските банки е възможна до 31 декември 2023 г. Тя е безплатна при обменни операции, извършен преди 1 юли 2023 г. с лимит до 100 банкноти и 100 монети. За обмяна след 1 юли 2023 г. търговските банки могат да начисляват такса. Националната централна банка на Хърватия ще обменя банкноти куни без ограничение във времето и монети куни до 31 декември 2025 г. Тази услуга е безплатна.

70% от банкоматите в Хърватия дават банкноти евро още от 1 януари 2023 г., а останалите ще ги последват възможно най-скоро след това (в рамките на две седмици). За да улеснят процеса, търговските банки ще публикуват онлайн информация кои банкомати раздават евро.

Шенгенско пространство

Шенгенското пространство е едно от основните постижения на европейския проект. Започва през 1985 г. като междуправителствен проект между пет държави от ЕС – Франция, Германия, Белгия, Нидерландия и Люксембург – и постепенно се разширява, за да се превърне в най-голямата зона за безгранично пътуване в света.

Едно разширено Шенгенско пространство, без контрол на вътрешните граници, ще направи Европа по-безопасна чрез засилена защита на нашите общи външни граници и ефективно полицейско сътрудничество; по-просперираща, елиминирайки загубата на време на границите и улеснявайки хората и бизнес контактите; и по-привлекателна чрез значително разширяване на най-голямата обща зона в света без контрол на вътрешните граници.

От присъединяването си към ЕС през 2013 г. Хърватия прилага части от достиженията на правото от Шенген, включително тези, свързани с контрола по външните граници, полицейското сътрудничество и използването на Шенгенската информационна система.

Останалите части от достиженията на правото от Шенген, които включват премахването на контрола по вътрешните граници и свързаните с това мерки, влизат в сила от 1 януари 2023 г.: проверките по вътрешните сухопътни и морски граници между Хърватия и другите държави в Шенгенското пространство ще бъдат премахнати. Проверките по вътрешните въздушни граници ще бъдат премахнати от 26 март 2023 г., като се има предвид необходимостта това да съвпадне с датите на летните/зимните графици на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

В съответствие с Регламента за оценка и наблюдение на Шенген Хърватия ще бъде оценена в рамките на една година от датата на пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген. Този регламент наскоро беше ревизиран, за да се засили оценката на зачитането на основните права съгласно достиженията на правото от Шенген.

В своя доклад за сближаване от 2022 г. Комисията заключи, че Хърватия отговаря на критериите за приемане на еврото. Тази оценка беше подкрепена от конвергентния доклад на Европейската централна банка. През юли 2022 г. финансовите министри на ЕС взеха официално решение, което отвори пътя за приемането на еврото от Хърватия.

Контекст

Хърватските власти предприеха обширна подготовка за влизането на страната в еврозоната, като изпълниха своя национален план за преминаване към еврозоната, предоставяйки всички подробности за организацията на въвеждането на еврото и изтеглянето на куната.

Основният принцип на националния план за въвеждане на еврото в Хърватия е защитата на потребителите. Механизмите за изграждане на безопасна среда за потребителите са обстойно планирани в четири направления: Етичен кодекс, наблюдение на цените на стоки и услуги, надзор върху търговци и доставчици на услуги и двойно показване на цените.

Много търговци на дребно, публични компании и доставчици на услуги са подписали Етичния кодекс, въведен от властите, за да се гарантира, че преобразуването на цените в евро се извършва справедливо и без неправомерни увеличения на цените. Двойното изписване на цените става задължително от 5 септември. То ще приключи 12 месеца след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2023 г.). По време на преминаването се следят цените на 103 предварително определени често купувани продукти и услуги.

„Еврозаконът“ предоставя на Етичния кодекс необходимата структура за регулация. Той определя Държавния инспекторат като основен орган за наблюдение и контрол на цените и включва разпоредби относно правилното двойно обозначаване на цените, спазването на правилата за закръгляване и правилното прилагане на обменния курс. При нарушаване на разпоредбите на „Еврозакона” Държавният инспекторат може първо да издаде предписания на търговците или икономическите оператори за отстраняване на несъответствието, а следващата стъпка ще бъде налагането на наказания. Успоредно с това, и при необходимост, сдруженията на потребителите ще публикуват "черни списъци" на стопански субекти, които нарушават принципите на Етичния кодекс.

Подготовката за смяната е допълнена от цялостна комуникационна кампания от хърватските власти. Европейската комисия и Европейската централна банка допринесоха за тези усилия.

Що се отнася до присъединяването към Шенген, още през декември 2021 г. Съветът потвърди, че Хърватия е изпълнила условията за присъединяване към Шенгенското пространство. Процесът на оценка се проведе от 2016 г. до 2020 г. Той включва успешно целево посещение за проверка през 2020 г. във връзка с изпълнението на действията по управление на външните граници. Това стана след като Комисията потвърди, че Хърватия успешно е завършила процеса по оценка във връзка с Шенген през 2019 г.

За повече информация:

Еврозона

Хърватия и еврозоната

Шенген

Съобщение относно засилване на Шенгенското пространство чрез пълноценното участие на България, Румъния и Хърватия

Данни

Дата на публикуване
4 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България