Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

Европейската комисия предлага Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането.

Coronavirus - Estonia

Кодексът ще помогне да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на информация. Тъй като голяма част от престъпниците извършват трансгранична дейност, полицейските служители в ЕС трябва да са в състояние да работят заедно бързо и ефикасно.

Кодексът за полицейско сътрудничество, който включва препоръка относно оперативното полицейско сътрудничество и нови правила относно обмена на информация, ще спомогне за подобряване на трансграничните операции, ще осигури ясни канали и срокове за обмен на информация и ще засили ролята на Европол. Освен това преработените правила относно автоматизирания обмен на някои категории данни ще спомогнат за много по-ефективното установяване на връзки между престъпленията в целия ЕС. Това ще спомогне за преодоляване на недостига на информация, за засилване на предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления в ЕС и за укрепване на сигурността за всички в Европа.

Предложените мерки включват:

  • Препоръка относно оперативното полицейско сътрудничество
  • Нови правила относно обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки
  • Преработени правила относно автоматизирания обмен на данни за целите на полицейското сътрудничество

Комисията днес публикува доклад и относно общия напредък в рамките на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
8 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България