Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

Комисарят Кадри Симсон приветства отпускането на безвъзмездна помощ за разширяване на българско газово хранилище

Пренос на газ

В рамките на съвета по енергетика в Люксембург комисарят по енергетика Кадри Симсон приветства отпускането на безвъзмездна помощ за финансиране на български проект от общ интерес (PCI) за подземно хранилище на газ с българския заместник-постоянен представител към ЕС Иванка Ташева и изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД  Владимир Малинов.

Проектът ще се възползва от грант в размер на близо 78 милиона евро по линия на Механизма за свързване на Европа - Енергетика (CEF - Energy) за разширяване на подземното газово хранилище Чирен.

Комисар Симсън заяви: “Приветствам този проект, който е по-важен от всякога за устойчивостта на газовата инфраструктура в Югоизточна Европа. Газовото хранилище в Чирен ще помогне на България и целия регион да се противопоставят на заплахите за доставките на газ от Русия. Финансирането от ЕС е от съществено значение, за да се даде тласък на такива ключови инфраструктурни проекти.”

Проектът от общ интерес ще увеличи капацитета за съхранение на единственото хранилище на природен газ в България до 1 милиард кубически метра. Заедно с успешното завършване на друг проект от общ интерес, насочен към рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система и съфинансиран по линия на CEF-Energy (27,18 милиона евро), България ще засили своята устойчивост по отношение на доставките на газ. Заедно тези проекти ще засилят връзката със съседните страни и ще адаптират региона към новите пазарни реалности.

Общата подкрепа по линия на Механизма за свързване на Европа, предоставена за двата проекта, надхвърля 106 милиона евро. Подкрепата от ЕС, предоставена за проекта, ще допринесе пряко за сигурността на газоснабдяването на страната и целия регион на Югоизточна Европа, както и за добре свързан и конкурентен енергиен пазар.

Контекст

Проектите от общ интерес (PCIs) са проекти, които Европейската комисия е определила като ключов приоритет за взаимното свързване на инфраструктурата на енергийната система на Европейския съюз, изграждането на по-интегриран и устойчив вътрешен енергиен пазар на ЕС и постигането на амбициозните климатични и енергийни цели на Европейския зелен пакт.

Механизмът за свързване на Европа е инструмент за финансиране на ЕС за насърчаване на растежа, работните места и конкурентоспособността чрез целеви инвестиции в инфраструктура на европейско ниво. Само през 2014 – 2020 г. Механизмът подкрепи изпълнението на проекти от общ интерес в енергетиката с над 4,9 милиарда евро.

За повече информация:

Проекти от общ интерес

Основни трансгранични инфраструктурни проекти 

Механизъм за свързване на Европа 

Механизъм за свързване на Европа-Енергетика проекти в България

Данни

Дата на публикуване
27 Юни 2022 г.