Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Комисията предлага целенасочен преглед на Общата селскостопанска политика

ЕК

В изпълнение на ангажимента за облекчаване на административната тежест за земеделските стопани в ЕС, Европейската комисия предложи да се преразгледат някои разпоредби на Общата селскостопанска политика (ОСП) – целта е да се постигне опростяване, като същевременно се поддържа силна, устойчива и конкурентоспособна политика за селското стопанство и храните в ЕС.

Тези предложения, свързани с предварителните условия и стратегическите планове по ОСП, имат за цел да намалят тежестта, свързана с проверките за земеделските стопани и да им предоставят по-голяма гъвкавост за спазване на определени екологични норми. Администрациите в държавите членки също ще се възползват от по-голяма гъвкавост при прилагането на определени стандарти.

Днешното законодателно предложение е пряк отговор на стотиците искания, получени от представителните организации на земеделските стопани и държавите членки, и допълва краткосрочните действия на Комисията, които вече са в ход, за да се спомогне за намаляване на административната тежест за земеделските стопани.

Комисията също така изпраща на Съвета и на Европейския парламент аналитичен документ, в който се очертават няколко мерки за подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Този списък с възможни действия ще бъде обсъден със земеделските министри на следващото заседание на Съвета.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви: „Комисията предприема решителни и бързи действия в подкрепа на земеделските стопани в момент, когато те се справят с многобройни предизвикателства и опасения. Днешните предложения, изготвени в тясно сътрудничество със земеделските стопани, основните заинтересовани страни, държавите членки и членовете на ЕП, предлагат целенасочени възможности за гъвкавост, за да помогнат на земеделските стопани да вършат жизненоважната си работа с по-голямо доверие и сигурност. Изпращаме ясно послание, че селскостопанската политика се адаптира към променящите се реалности, като същевременно продължаваме да се съсредоточаваме върху ключовия приоритет за опазване на околната среда и адаптиране към изменението на климата. Комисията ще продължи да подкрепя твърдо земеделските стопани, които поддържат продоволствената сигурност на ЕС и изпълняват водеща роля в действията за климата и околната среда.“

Повече информация може да бъде намерена в съобщението за медиите и в документа „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
15 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България